Ny publikation om ledelse af kompetenceudvikling

Væksthus for Ledelse præsenterer i en publikation en ny metode til at gennemtænke arbejdet med kompetenceudvikling og gribe det systematisk an.

Publikationen ’Ledelse af kompetenceudvikling – en systematisk vej til bedre opgaveløsning’ er især skrevet til de ledere i kommuner og regioner, som har det primære ansvar for, at medarbejdernes kompetencer matcher de opgaver, der skal løses i fremtiden. Formålet er at inspirere og guide ledere i denne vigtige ledelsesopgave.

Læs mere her, hvor publikationen også kan downloades