Ny trivselsmåling

Resultaterne af Undervisningsministeriets seneste trivselsmåling i folkeskolen viser, at elevernes trivsel stort set er uændret i forhold til sidste og forrige år.

Ifølge den nye trivselsmåling fra dette forår trives eleverne i folkeskolen generelt godt. Eleverne trives fortsat bedst socialt, mens elevernes trivsel er lavest, når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration – og det er status quo i forhold til de tidligere målinger.

Trivselsmålingen samler op på elevernes trivsel på disse fire indikatorer samt en overordnet indikator for generel skoletrivsel:

  • Social trivsel – omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet samt tryghed og mobning.
  • Faglig trivsel – omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration – omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt af lærerenes hjælp og støtte.
  • Ro og orden – omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
  • Generel skoletrivsel – er en samlet indikator bestående af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer.

For alle trivselsindikatorer er der en del variation imellem landets kommuner. Der er størst forskel i kommunernes andele med hensyn til generel skoletrivsel samt ro og orden. Det vil selvfølgelig sige, at nogle steder går det bedre, andre værre.

Ligesom de to foregående år angiver eleverne den højeste trivsel på indikatoren ’social trivsel’, mens elevernes trivsel er lavest på indikatoren ’støtte og inspiration’.

62 procent af eleverne angiver den højest mulige trivselsscore på indikatoren for ’social trivsel’, mens det kun gælder 10 procent af eleverne på scoren for indikatoren for ’støtte og inspiration’.

Resultaterne fra trivselsmålingen for alle klassetrin findes her