Ny videnspakke om pædagogisk ledelse

Forskning i pædagogisk ledelse skal være lettere at omsætte i hverdagen. Det er baggrunden for en ny videnspakke, ’Viden Om’, som skolerne kan udforske på emu.dk. Der vil løbende komme flere pakker til.

Når forskere dykker ned i et stofområde, resulterer det ofte i lange rapporter, der kan være svære at anvende i en travl hverdag. For at værdifuld viden kan blive bedre udnyttet af praktikere på skolerne, har Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut i samarbejde med lærere og pædagoger udviklet første pakke i en ny ’Viden Om’- serie.

Første pakke handler om pædagogisk ledelse.

Her er kernen, at elevernes læring skal fremmes i alle ledelsesled, da forskning viser, at det øger elevernes samlede udbytte af undervisningen. Konkret peger resultaterne på, at ledelsen skal udtrykke klare mål, der kan guide arbejdet med elevernes læring og det pædagogiske samarbejde. Pakken er allerede blevet testet af pædagogiske ledere på folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler, men den vil også blive evalueret af brugerne undervejs.

I løbet af efteråret vil der komme flere pakker i serien inden for områder som eksempelvis overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, skole-hjem-samarbejde og undervisningsdifferentiering.

Pointen med videnspakkerne er at give overblik over relevant forskning om det aktuelle tema samt at guide læseren videre, hvis man ønsker at arbejde mere dybdegående med forskningsresultaterne.

Hver pakke består af:

  • Et vidensnotat der giver et overblik over tilgængelig viden og aktuel forskning.
  • En plakat med hovedpointer fra forskningen.
  • Et udviklings- og selvevalueringsredskab, der kan igangsætte en proces lokalt på den enkelte skole.

Derudover kan der være tilkoblet elementer som film, speeddrawings, casebeskrivelser, powerpoint-præsentationer, dialogkort med mere.

 
Gå til den første pakke om pædagogisk ledelse på emu.dk

Hvad er viden om?

  • ’Viden Om’ er formidling af viden og forskning til praktikere udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut og læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet i tæt samarbejde med lærere og pædagoger. Materialerne i en ’Viden Om’-pakke fokuserer på et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Formålet er at gøre viden og forskning mere tilgængelig og nemmere at omsætte for lærere, pædagoger og ledere.