Nyt materiale: Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever.

Materialet 'Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer' indeholder tekster på 27 sprog, og sammen med samtaleark og afdækningsprofiler skal det give underviserne et større og mere grundigt billede af elevens nuværende standpunkt.

Derudover indeholder materialet en opfølgningsdel, hvor læreren kan følge elevens tilegnelse af det danske sprog ved hjælp af skemaer med konkrete mål indenfor dansk som andetsprog, uanset om eleven modtager sin undervisning på mindre hold eller i en klasse.

Læs mere på emu.dk, hvor materialet kan hentes