Nyt projekt: Styrk fagligheden blandt udsatte børn

Frem til 31. januar 2017 kan kommuner tilmelde deres skoler til et projekt, der har til formål at styrke fagligheden blandt udsatte børn.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemfører i samarbejde med Socialministeriet i efteråret 2017 et projekt, der har til formål at skabe bedre læring og trivsel blandt udsatte elever i folkeskolen samt klarlægge, hvordan man kan mindske betydningen af elevernes sociale baggrund.

Alle folkeskoler, der forventer at have mindst 12-15 procent elever med svag social baggrund på 3. eller 5. årgang i skoleåret 2017/2018, kan deltage.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling dækker alle de udgifter, der er forbundet med at deltage i forsøget.

Læs mere her på ministeriets hjemmeside