Nyt værktøj til skolesammenligning: Skolefamiler

Med et nyt digitalt værktøj udviklet af Undervisningsministeriet bliver det lettere for bl.a. forældre at sammenligne folkeskoler ved hjælp af data, der tager højde for elevernes baggrund.

Som bekendt kan de data, som skolerne skal offentliggøre, om fravær, trivsel og karakterer hurtigt blive misvisende, når man fx sammenligner skoler med mange velstillede børn, med skoler hvor børnene kommer fra mere trange kår.

På den baggrund har UVM udviklet et nyt digitalt værktøj, der opdeler folkeskolerne i klynger ud fra elevernes baggrundsforhold i nye såkaldte ’skolefamilier’. De består af 20-40 skoler, hvor elevgrundlaget vurderes at være omtrent det samme.

På den måde kan man, ifølge undervisningsminister Merete Riisager (LA), måle og veje den enkelte skole på et mere retvisende grundlag. Ministeriet har i forbindelse med udviklingen af det nye værktøj bl.a. haft et panel af skoleledere til at teste det.

En af dem er Claus Drachmann, som er skoleleder på Filstedvejens Skole i Aalborg, og som finder det positivt, at det nu er muligt at kunne vurdere skolerne på et mere nuanceret grundlag:

”Når vi tidligere har skullet forbedre vores karaktergennemsnit for at blive en god skole, så har det jo været en ulige kamp med de skoler, hvor eleverne har meget bedre forudsætninger. Og så bliver vores handleplaner også unuancerede”, siger Claus Drachmann.

Selv om sammenligningsgrundlaget bliver bedre, advarer Claus Drachmann forældre og andre mod at vurdere skolerne alene på baggrund af de data, UVM indsamler, idet det ikke giver et fyldestgørende indblik i det udbytte, børnene får af deres skolegang.

Hvor ligger din skole, se dataene på uvm.dk