OK’18 opstart

Forberedelsen af Skolelederforeningens/LC-Lederforums overenskomstforhandlinger er begyndt med en elektronisk medlemsunder­søgelse om de aktuelle ønsker vedrørende løn- og ansættelsesvilkår.

Overenskomsterne på det offentlige område skal fornyes pr. 1. april 2018 og forberedes dette år, så kravene kan blive udvekslet og forhandlet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere.

Skolelederforeningens HB har besluttet at starte proces­sen ved at gennemføre en OK-medlemsundersøgelse. Det gjorde foreningen ved at anmode primært de kommunalt ansatte medlemmer om at vurdere en række udsagn med henblik på at se, hvad medlemmerne tillægger størst værdi.

Dataindsamlingen forløb i perioden 1.-21. februar 2017. Alle medlemmer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Respondenternes anonymitet blev sikret ved, at der på intet tidspunkt er blevet udleveret enkeltpersoners besvarelser. 1.120 har gennemført hele undersøgelsen ud af 3.690 aktive medlemmer, svarende til en svarprocent på 30,3 %.

Ikke overraskende fokuserer en del besvarelser på bedre løn og ikke mindst bedre vilkår for skoleledelse og skoleledere. Dertil kommer selvfølgelig en række input på mere konkrete områder, som HB og sekretariatet arbejder videre med frem til de endelige krav udtages via LC Leder­forum til efteråret. Omkring årsskiftet påbe­gyndes de konkrete OK-forhandlinger.

Skolelederforeningen er via LC-Lederforum med i LC og Forhandlingsfælleskabet, der i de specielle og generelle forhandlinger er adgangsvejen til forhandlingsretten af skoleledernes løn- og ansættelsesvilkår i kommuner, regioner og stat samt fællesskabet i OK- og andre forhandlinger.

I LC-Lederforum varetages de kommunale forhandlinger, hvor undervisningslederne har sin egen lederoverenskomst. Det gælder på samme måde overenskomster og aftaler på andre områder, hvor ledergruppernes overenskomstforhandlinger koordineres. De store linjer skal koordineres i LC og alt efter hvordan, forhandlingerne udvikler sig længere oppe i systemet.

Foreningen vil senere dette forår kontakte foreninger og klubber for regionalt ansatte og statsansatte medlemmer om OK’18-processen på deres områder.

PLAN FOR OK’18-FORHANDLINGERNE

Februar-marts 2017 Lokale generalforsamlinger i Skolelederforeningen

30. marts 2017 Repræsentantskabsmøde i Skolelederforeningen

Maj-juni 2017 Behandling i foreningens sekretariat og i HB af OK’18

Juni 2017 Hovedbestyrelsesmøde om OK’18-opsamling på medlemsmøder og foreløbig kravliste

Juni 2017 LC-Lederforum: Møde i forretningsudvalget, Foreløbig kravopstilling, aftale om fortsat proces

August 2017 Formandsmøde og Hovedbestyrelsesmøde i Skolelederforeningen om endelig kravopstilling

August 2017 Ledergrupperne i LC fremsender OK-krav til behandling i LC-Lederforum

September 2017 LC-Lederforums forretningsudvalg fastsætter kravene til OK’18

September 2017 LC-lederforums krav til OK’15 fremsendes til LC for videre behandling og koordinering

Slut 2017-start 2018 Forhandlingerne starter op

1. april 2018 Ny overenskomst træder i kraft

Ca. 5.400 ledere fra forskellige skoleformer er repræsenteret i ledernes organisation i LC, LC-Lederforum, som ud over Skolelederforeningen tæller Frie skolers Ledere, Uddannelsesforbundets Ledere, og Ledersektionen i Handelsskolernes Lærerforening.