Organisationer danner partnerskab for folkeskolen      

Med FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET er en række organisationer omkring folkeskolen gået sammen i et nyt partnerskab, der vil bakke op om vores fælles offentlige skoletilbud.

 


Øverst: Rasmus Edelberg, næstformand Skole & Forældre (vikar for Mette With Hagensen), Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever, Claus Hjortdal, formand for SKL og Eva Munck, formand BUPL’s Lederforening. Nederst: Jesper Nielsen, afdelingschef UVM, Gorm Bagger Andersen, BKF (vikar for Jan Henriksen).  Arne Eggert, KL (vikar for Anna Mee Allerslev), Lars Søgaard Jensen, BUPL (suppleant for Elisa Bergmann), Anders Bondo, DLF. Foto: Jacob Nielsen. 

Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL’s Lederforening, Skole & Forældre, Danske Skoleelever, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen har dannet partnerskabet. Undervisningsministeriet er med som observatør.

”Folkeskolen er et fælles referencepunkt og den vigtigste samfundsdannende institution. Det vil vi arbejde for, at den fortsat skal være. Vi mener også, folkeskolen fremover er det naturlige førstevalg for forældre i forhold til deres børns skolegang”, udtaler styregruppen for partnerskabet, der altså tæller repræsentanter for elever, forældre, lærere, pædagoger, ledere, chefer, forvaltning og lokalpolitikere.

Baggrunden for initiativet FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET er todelt. Det er bekymrende, at andelen der fravælger folkeskolen de senere år er stigende. På den anden side foregår der rigtig mange gode ting i folkeskolen, så der er grund til at få fortalt om de styrkesider, folkeskolen også har.

Det vil partnerskabet sætte fokus på med en række projekter både sammen og hver for sig, ligesom folkeskolen er på dagsordenen på Folkemødet på Bornholm de næste dage. Her vil en lokal 7. og 8. klasse bl.a. videointerviewe en række kendte politikere m.fl.

Se fx video med Poul Nyrup Rasmussen

Læs mere om den fælles indsats 'Folkeskolen. Vores. Hele livet.'