Præmier skal løfte karaktergennemsnit

120 navngivne folkeskoler er udvalgt til at få del i regeringens nye præmiepulje på 500 mio. kr. til at styrke fagligheden over de næste tre år. Skolelederforeningen anerkender, at der er behov for pengene, men er bekymret for, om de bliver brugt på den rigtige måde.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har netop med undervisningsminister Merete Riisager ved sin side præsenteret regeringens skolepulje på en halv milliard, der skal bruges på skoler, der kan dokumentere at gøre en ekstra indsats over for fagligt svage elever.

120 skoler er udvalgt ud fra, at de har en relativ stor andel elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik. For at få del i puljen skal skolerne fra skoleåret 2018-19 årligt reducere andelen af den gruppe elever med fem procentpoint – hvis det sker, får skolen en præmie på 1.3-1.5 mio. kr. årligt.

Statsministeren og undervisningsministeren har kaldt modellen for ”et nybrud, der skal øge motivationen og incitamentet på skolerne”, og de udvalgte skoler vil i et vist omfang få støtte og vejledning fra centralt hold. Men hvis ikke det lykkes at løfte afgangselevernes karaktersnit, falder der ingen penge af.

Skolelederforeningen deler regeringens ønske om at løfte det faglige niveau. Foreningen er dog stadig meget skeptisk over for princippet om, at pengene først uddeles som en slags ’flidspræmie’, efter at skolerne har kunnet dokumentere, at eleverne er løftet fagligt.

”Vi siger selvfølgelig ja tak til en halv milliard, og det er godt med et større fokus på især de fagligt svagt præsterende elever. Men indsatser over for udsatte børn tager flere år, før man ser resultater. Vi havde hellere set, at pengene kunne bruges nu til at kvalificere indsatsen, frem for muligvis senere at blive givet som en belønning”, siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Hun peger på, at det fx administrativt ikke hænger sammen for skolelederne at ansætte ekstra arbejdskraft det ene år for at øge indsatsen, for så næste år eventuelt at skulle fyre alle igen, hvis projektet af den ene eller anden grund ikke lykkes.

Dorte Andreas er bekymret for, at de 120 navngivne skoler nu udstilles som landets dårligste, hvilket på ingen måde er motiverende for elever, forældre, ansatte eller skolelederne. Desuden er det langt fra altid sikkert, at der lokalt er råd til at foretage de nødvendige fremtidsinvesteringer.

”For os er det vigtigt, at kommunerne bliver engageret og involveret i processen. Skal vi have størst og længst mulig effekt af de 500 mio. kr., er det afgørende, at de udvalgte skoler ikke står alene, men at indsatsen er lokalt forankret”, siger næstformanden.

Læs mere om regeringens nye pulje og implementeringen af den på www.uvm.dk