Praktisk ledelsesudvikling er vigtig for skoleledelsen

På en pædagogisk lederkonference i Faaborg i dag blev der foretaget en foreløbig status på projektet ’Kvalificering af skolernes lederskab’ som i øjeblikket gennemføres i Odense Kommune.

Ledelsesudviklingsforløbet baserer sig på praktisk træning som coaching, sparring og ledernetværksdannelse, hvor ledernes teoretiske viden kobles på praksis. Målet er at understøtte de enkelte skoleledere til at få realiseret reformen.

Dermed har kommunens omkring 30 øverste skoleledere og 80 mellemledere været med i det toårige ledelsesudviklingsforløb.

På dagens lederkonference kom Katrin Hjort, Professor, dr.phil., SDU, med en foreløbig status over projektet.

Om den foreløbige status siger Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas:

”Lederne ser ud til at have glæde af de praktiske tilgange til kompetenceudvikling. For eksempel har de stort udbytte af kollegasparring og ideudvikling omkring både ledelsesmæssige og pædagogiske temaer igennem ledernetværkene.”

Dorte Andreas har været initiativtager til projektet.

Syddansk Universitet benytter interviews, observationer og spørgeskemaer til at undersøge stærke og svage sider ved Odense modellen.

Den endelige evaluering over projektet vil være klar til foråret 2018.

FAKTA
Projektet 'Kvalificering af skolernes lederskab. Udvikling af professionelle ledelsesfællesskaber, der fremmer læring og trivsel på folkeskolerne i Odense' har som mål at styrke:
* Den enkelte skoleleders lederskab, så det bliver robust og i stand til at lede forandringerne med et strategisk overblik.
* Skolernes ledelsesteams, så de arbejder med et målrettet strategisk udviklingsperspektiv, der er kendetegnet af ledelsesmæssig effektivitet og en understøttende tilgang indbyrdes og i forhold til medarbejderne.
* Kvalificerende og ressourcegivende læringsnetværk, der giver og formidler inspiration i forhold til ledelse af skolereformen.