I en ny rapport fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) præsenteres en undersøgelse af samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel.


Med udgangspunkt i tre kommuner går undersøgelsen tæt på den konkrete praksis omkring samarbejdet. EVA udgiver både selve rapporten, som giver indblik i hvordan samarbejdet foregår, hvad der virker, og hvor udfordringerne opstår - samt en guide, der giver anbefalinger til, hvordan samarbejdet kan styrkes.

Rapporten peger på tre udfordringer samt tre fokuspunkter:

Udfordringer:

  • Manglende analytiske kompetencer gør det vanskeligt at skabe mening i arbejdet med data
  • Den hierarkiske relation udfordrer forvaltningens sparrende rolle
  • Udviklingsiver gør det svært at balancere arbejdet med indsatser

Fokuspunkter:

  • Styrk det analytiske arbejde
  • Skab tillid mellem forvaltning og skoleledelse
  • Prioriter i indsatserne

LÆS RAPPORTEN
Læs en uddybning af udfordringer og fokuspunkter i rapporten 'Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel'

LÆS GUIDEN
Guiden 'Samarbejde om elevernes læring og trivsel', giver konkrete bud på, hvordan samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse kan styrkes