Regionale møder: "Der styres for meget og ledes for lidt"

Allan Søgaard Larsen, formand for ledelseskommissionen, holdt oplæg om kommissionens arbejde og gik i dialog med medlemmer af Skolelederforeningen, da det sidste af seks regionale dialogmøder blev afholdt i København i dag. Her kom han ind på, at der styres for meget og ledes for lidt.

Allan Søgaard Larsen mener blandt andet, at man kan skrue ned for kontrollen og den detaljerede styring og op for tilliden. Og at der skal sættes nogle langsigtede målsætninger, der kan styres efter.

Allan Søgaard Larsen efterlyste mere handlerum til skoleledelsen.

”Når nu den styring, der foregår, ikke virker efter hensigten, hvorfor så ikke prøve ledelse,” sagde han.

Ledelseskommissionen er nedsat af regeringen og har blandt andet til opgave at afdække gruppen af offentlige ledere, herunder hvad der karakteriserer dem, deres vilkår og udfordringer. Kommissionen, som afslutter sit arbejde med udgangen af 2017, skal blandt andet  komme med konkrete anbefalinger til hvilke indsatser, der kan fremme og understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.

Formanden for ledelseskommissionen mener, at skolelederne står over for en meget stor opgave med at drive og løfte undervisningen hen imod bedre resultater.

De anbefalinger, som kommissionen kommer med, kommer til at bygge på analyser af tingenes tilstand.

De knap 40 medlemmer af Skolelederforeningen fra hovedstadsområdet, som deltog i mødet i dag på Skolen på Strandboulevarden på Østerbro i København, kom med input til kommissionen, og det blev drøftet, hvor skolen skal hen i fremtiden – herunder samfundsfællesskabet og ikke mindst dannelsesaspektet.

På dagens møde udtrykte medlemmerne, at de er optaget af og bekymret for detailstyring. Også bekymringer vedrørende styringskæden op igennem skolen og forvaltningen blev drøftet.

På dialogmødet mødte de knap 40 medlemmer også foreningens formand Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas til en drøftelse af relevante skolelederemner.

Emner som ledelseskapacitet, inklusion, større ansvar på skoleledelsen og øget mængde administrative opgaver blev blandt andet drøftet.