Rekruttering: Skoleledere søges

Rekrutteringen til særligt de øverste skolelederstillinger er i stigende grad et problem. En ny undersøgelse fra Skolelederforeningen viser, at især ledelseskapacitet/bemanding til at løse opgaverne vægtes højt i overvejelsen for at søge en højere stilling.

 

Skolelederforeningens nye medlemsundersøgelse har kigget på hvilke faktorer, der har betydning, når man som skoleleder søger nyt job.

Med 1.081 besvarelser er undersøgelsen repræsentativ. Den viser, at den afgørende faktor for skoleledere, som overvejer et jobskift, er, at der er tilstrækkelig ledelseskapacitet/bemanding til at løse opgaverne. Afstand til arbejdet, skoler med et godt ry og god økonomi spiller også ind i jobjagten, ligesom man gerne vil have højere løn og bruge sine lederevner bedre. Men først og fremmest handler det om, hvordan bemandingen i ledelsesteamene er. 

”Tilstrækkelig ledelseskapacitet handler blandt andet om, om der er tid nok til at nå opgaverne, arbejde strategisk, indgå i ledelsesteamet, være personaleleder og tæt på i den pædagogiske ledelse. Og her hører jeg ikke sjældent på vores lokale formænd og medlemmers bekymring over de beskæringer af ledelsen, der er sket i de seneste år, og det arbejdspres, der følger med reformen og andre store fornyelser,” siger Claus Hjortdal i et debatindlæg i Danske Kommuner 'Ledere skal kunne gøre karriere'.

40 % af foreningens medlemmer er 55+, så der er en stor udskiftning i gang med mange, der forlader skuden og kun få, der vil være ledere. Skoleledere arbejder i snit 49 t/ugtl. (SFI) og er ”underlagt et voldsomt arbejdspres” (KORA), hvilket kan afholde fra at søge opad.

”Der må etableres et bedre partnerskab mellem skoleledere, forvaltning og politikere i alle kommuner med en større fælles forståelse af arbejdsfordelingen, og hvad god skoleledelse er. Jeg er derfor glad for, at Børne- og Kulturchefforeningen gerne vil være med til at fremme den proces. Nøgleordene for os er i den forbindelse blandt andet mindre mål- og resultatstyring, større ledelsesrum og mere tillid, ” siger Claus Hjortdal.

Læs artikel i Politiken ’Færre lærere vil være skoleleder’

PDF, læs Claus Hjortdals indlæg i Danske Kommuner ’Ledere skal kunne gøre karriere'