Repræsentantskabsmøde: Folkeskolen. Vores. Hele livet.

På Skolelederforeningens repræsentantskabsmøde i Odense i dag blev det bl.a. diskuteret, at folkeskolen er i konkurrence om eleverne med andre skoleformer, men godt kan stå distancen.

Foreningens næstformand Dorte Andreas orienterede på repræsentantskabsmødet om det fortsatte arbejde med foreningens store initiativ ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’, som skal sætte fokus på folkeskolen som den allervigtigste samfundsinstitution. Formålet med indsatsen er også at få endnu flere forældre til at vælge folkeskolen til deres børn.

På formandsmødet i januar 2017 blev projektet drøftet, og i februar var de store aktører omkring folkeskolen samlet til det første partnerskabsmøde. Her tilkendegav alle, at de vil være med i indsatsen, og det første styregruppemøde afholdes i april.

”Vi står over for en vigtig opgave, og vi skal arbejde videre med, hvordan vi samler bolden op, både centralt og lokalt,” sagde Dorte Andreas.

Tanken er, at alle parterne i indsatsen bidrager med konkrete både nationale, men især lokale projekter. Og Skolelederforeningen har i den nærmeste tid selvfølgelig selv en række aktiviteter på bedding.

På Folkemødet på Bornholm i juni sætter foreningen således spot på projektet med en stribe videoklip, hvor en række danskere fortæller om deres forhold til folkeskolen, og hvad skolen har betydet for dem personligt – samt om skolens betydning for samfundet. Foreningen får hjælp til videoerne af to skoleklasser på Bornholm. Tanken er, at de mange små positive historier breder sig på de sociale medier.

Til juni vil foreningen igen fremhæve de gode historier om folkeskolen med videoklip fra elevernes afgangstaler rundt omkring på landets skoler. Videoerne fra elevernes afgangstaler samarbejder foreningen med Danske Skoleelever om.

Til efteråret er der fokus på skolestart. Endelig står årsmødet 2017 – og tænker foreningen – også kommunalvalget jo i ”Vores. Hele livet”s tegn!

Se video med interview med næstformand i DSE Mads Løjtved Rasmussen om projektet

 

Festligholdelse

 • På repræsentantskabsmødet markerede Skolelederforeningen sin 110 år lange, til tider vidt forgrenede historie, og 10-året for den seneste fusion, hvor alle skolelederne blev samlet.

  Siden Overlærerforeningen blev dannet tilbage i 1907 er skoleledernes foreningsmæssige historie gået sin gang. Tendensen har dog altid været: Man har ønsket selvstændige fora for at varetage egne interesser, sikre egne løn- og arbejdsforhold og udtrykke egne skole- og ledelsespolitiske holdninger.

  Overordnet er skoleledere typer, der vil fremad, men ikke alle har altid villet samme vej. Der har været foreninger for førstelærere, viceskoleinspektører, skoleinspektører m.fl., indtil det i 1976 lykkedes at samle alle med lederfunktioner i folkeskolen i Danmarks Skolelederforening. Derefter gik nogle år, hvor forholdet til det fælles ophav DLF blev præget af ønsket om øget autonomi.

  I 1997 blev Danmarks Skolelederforening delt i en gruppe, der forlod DLF, men fortsatte foreningen under samme navn, mens en gruppe af skoleledere, der ønskede at blive i DLF, etablerede et alternativ: Lederforeningen. Splittelsen varede 10 år, indtil grupperne nærmede sig i spørgsmålet om at få samlet skolelederne i en ny fælles forening med egen forhandlingsret for ledergruppen.

  Ikke mindst, fordi DLF i perioden havde åbnet sig for organisatoriske ændringer, lykkedes det at etablere Skolelederforeningen i 2007, som vi kender den i dag for alle skoleledere. Eller så godt som alle. Organisationsprocenten ligger lige nu på ca. 98 %.

  Det er altså i år 110 år siden, at den første lederforening så dagens lys, og 10 år siden, at det ny-fusionerede, selvstændige forum for skoleledere blev dannet. Det blev markeret ved en festligholdelse på repræsentantskabsmødet med Skoleledersangen, et glas og taler af tre tidligere formænd – Jens Færk, Erik Lorenzen og Anders Balle – der krydrede begivenheden med anekdoter, festlige som alvorlige.

   Læs foreningens 100 års jubilæumsskrift