Skolelederforeningen kritisk overfor udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Skolelederforeningen forholder sig i et høringssvar meget kritisk overfor udkastet til en ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver.

Skolelederforeningens kritik retter sig dels mod tidspunktet for ikrafttrædelse af den nye bekendtgørelse, som er 1. januar 2018, dels at der lægges op til et forbud mod brug af IT i forbindelse med prøveafviklingen.

Læs hele høringsvaret