Skolen for alle fra A til Å

I en fælles kronik i Politiken i dag gør formændene for organisationerne i FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET sig til talsmænd og -kvinder for at folkeskolen bevarer pladsen som landets vigtigste samfundsdannende institution. Dér, hvor de kommende generationer tilegner sig viden og kunnen, respekt og tolerance m.m.


Det er B&U-udvalgsformand, borgmester Anna Mee Allerslev (KL), formand Anders Bondo Christensen (DLF), formand Mette With Hagensen (Skole & Forældre), formand Jan Henriksen (Børne- og Kulturchefforeningen), formand Lisa Bergmann (BUPL), formand Jakob Bonde Nielsen (Danske Skoleelever) og formand Claus Hjortdal (Skolelederforeningen), der står bag kronikken.

Gennem eksempler på de mange forskellige typer elever fra A-Å, som der netop er plads til i folkeskolen, argumenterer formændene for at bevare et 10 årigt grundlæggende skoletilbud med fri, vederlagsfri og lige adgang for alle børn uanset deres bagrund. Et tilbud, der har stor betydning for den enkelte og for et Danmark med høj sammenhængskraft.

På den måde er det ikke så meget de enkelte organisationers særlige interesser, men de overordnede perspektiver, der er det fælles budskab kronikken: Folkeskolen er et fælles referencepunkt. Vi har også i fremtiden brug for en stærk folkeskole. Så alle får en god tilværelse til glæde for dem selv og andre.

Men det er imidlertid ikke givent, at det bliver sådan. Det er bekymrende, at andelen der fravælger folkeskolen de senere år er stigende. Og ikke fordi der ikke skal være alternativer til et 100 procent offentligt finansieret skoletilbud, men Danmark har ikke ’råd til’, at et af samfundets største fællesskaber forsvinder.

Samtidig foregår der rigtig mange gode ting i folkeskolen, og der god grund til at få fortalt om de styrkesider folkeskolen har. Formændene forsøger derfor at skildre en mangfoldig folkeskole, hvor langt fra alt er rosenrødt, men som alligevel tager opgaven på sig med at tilbyde uddannelse til børn med alle slags forudsætninger.

En folkeskole, som også gerne i fremtiden skal være det foretrukne skolevalg – og som vi skal stå sammen om! Kronikken varmer også op til Folkemødet på Bornholm de kommende dage, hvor elever, forældre, ansatte, ledere, chefer, forvaltning og lokalpolitikere i mange debatter og aktiviteter sætter folkeskolen på dagsordenen!

LÆS kronikken om folkeskolen af formændene: Skolen for alle fra A til Å

På Folkemødet vil en lokal 7. og 8. klasse også videointerviewe en række kendte politikere m.fl. om, hvad folkeskolen betyder for dem?

Se fx video med Poul Nyrup Rasmussen