Skolepulje: Undervisningsministeren og Skolelederforeningens formand besøger Brøndby Strand Skole

Skolelederforeningen inviterede i dag undervisningsminister Merete Riisager på skolebesøg på Brøndby Strand Skole for at vise, hvordan skolerne er kommet i gang med indsatsen omkring den såkaldte skolepulje, og hvordan skolerne på den længere bane arbejder for at løfte de fagligt svageste elever.

”Hvorfor kan I godt lide fysik”, ville undervisningsminister Merete Riisager vide, da hun i dag besøgte Brøndby Strand Skole og 8.F., som var i fuld gang med at blive klogere på fysikkens verden og særligt på ioner.

”Fordi det er sjovt at lave forsøg, og fordi vi kan være aktive på en anden måde,” lød en del af svaret fra eleverne.

Ministeret fik også elevernes bud på, hvad der særligt gør en undervisningstime god, og hvad eleverne i det hele taget synes om at gå i skole. Omvendt spurgte de spørgelystne elever ind til, hvordan man bliver undervisningsminister, hvad hvervet nærmere går ud på, samt hvordan det er at være medlem af Folketinget og meget mere.

Brøndby Strand Skole er en af de ca. 100 skoler, som er med i regeringens nye pulje på 500 mio. kr. til at styrke elevernes faglighed over de næste tre år. Brøndby Strand Skole og de øvrige medvirkende skoler kan få del i pengene, hvis det lykkes at hæve elevernes karaktersnit i udskolingen.

Undervisningsministeren og skoleledernes formand fik blandt andet indblik i, hvordan skolen arbejder med udskolingseleverne. I fysik hørte de om, hvordan eleverne i dialog anvender fagudtryk for via dialogen at tilegne sig fagsproget og kunne anvende det.

Under besøget fortalte skoleleder Per S. Trudslev, hvilke overvejelser skolen har gjort sig i forbindelse med at tilmelde skolen til skolepuljen.

”Vi benytter lejligheden til at kigge på de indsatser og den praksis, vi allerede har iværksat. Det gør vi for at blive bedre til det, vi kan se, der virker. På den måde kan vi blive endnu bedre til at fokusere på det vigtigste. Vi har ikke fokus på pengene, da indsatsen måske eller måske ikke udløser en pengepræmie. Det væsentlige for os er at tænke langsigtet, så vi også fremover har ressourcer til at fortsætte med de indsatser, som giver mest mening,” sagde Per S. Trudslev.

Sammen med skolelederen forklarede viceskoleleder Finn Rigét, læsevejleder Susanne Aaes Rigét og viceskoleleder Rikke Rubek nærmere, hvordan de arbejder med de forskellige praksisser.

Ministeren og skolelederenes formand var blandt andet forbi skolens ’turbodansk’, hvor der arbejdes intensivt på at højne læsefærdighederne for en gruppe elever.

”Det er glædeligt at se, hvordan skolen sætter fokus på det vigtigste først for eksempel med deres indsats for at løfte elevernes læsefærdigheder, da det at være dygtig til at læse er afgørende for at kunne klare sig godt i de øvrige fag. Det er også spændende, hvordan skolen har fokus på øget forældresamarbejde og på at skabe en god kultur på skolen,” sagde Merete Riisager.

Allerede inden skolepuljen blev en realitet, har Brøndby Strand Skole iværksat langsigtede tiltag for fagligt at løfte skolens elever blandt andet med indsatser omkring uddannelsesparathed, vejlederstrategi, anvendelse af data til at skabe mening i forhold til elevernes progression samt den såkaldte growth mindset-teori. Her er målet at give medarbejdere omkring de unge en viden og et fælles sprog, der kan medvirke til at forbedre de unges mestringskompetencer. Det skal øge elevernes vilje til at begå sig både fagligt, socialt og personligt, så de kommer tættere på at kunne klare job og ungdomsuddannelse.

På foto (fra venstre): Viceskoleleder Rikke Rubek, skoleeder Per S. Trudslev, undervisningsminister Merete Riisager, formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

”Det er et imponerende og flot arbejde, skolen udfører. Med tydelig ledelse, engagerede medarbejdere - en skole, der emmer af læringslyst. Skolens arbejde med skolepuljen flugter med det arbejde og den praksis, som skolen i forvejen har iværksat, og skolen arbejder langsigtet med at løfte elevernes faglige niveau,” sagde Claus Hjortdal.

Skolelederforeningen er glad for, at der er afsat 500 millioner kroner til udsatte børn og unge, men foreningen er skeptisk over for udmøntningen af skolepuljen. Dels fordi, arbejdet med at løfte elevernes læring er mere komplekst og langsigtet, end at opgaven kan løftes ved hjælp af et økonomisk incitament.

”Vi kan desuden frygte, at puljen rammer ved siden af, fordi kriterierne for de skoler, som er udvalgt til puljen, blandt andet ikke er renset for socioøkonomisk baggrund,” siger Claus Hjortdal.

De ca. 1oo skoler, heriblandt Brøndby Strand Skole, har en relativ stor andel af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik. På trods af det, klarer Brøndby Strand Skole sig godt i en ny rapport ’Karakter- og prøveeffekter i de danske folkeskoler 2014-2016’ fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.  Rapporten er kontrolleret for socioøkonomisk baggrund, og her får skolen scoren ’over middel’ for tre ud af fire parametre for skolens karakter- og prøveeffekter.

Se mere fra besøget i TV2 Lorry i aften kl. 19.30 og på vores FB-side

FAKTABOKS:
Brøndby Strand Skole er en af tre bydelsskoler i Brøndby Kommune og har eksisteret siden august 2010. Skolen har 1.055 elever og er en fusion mellem Brøndby Strandskole, Langbjergskolen og Søholtskolen.