Skolernes Motionsdag: Folkeskolens parter bevæger sig i fællesskab

Pressemeddelelse: Formænd og repræsentanter fra otte nøgleorganisationer i og omkring folkeskolen trækker i idrætstøjet. Det sker på Skolernes Motionsdag, hvor de sammen vil løbe deres fælles initiativ ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” i gang. Med initiativet forpligter både elever, forældre, lærere, pædagoger, ledere, chefer og kommuner sig til sammen at arbejde for at styrke folkeskolen som fællesskabets skole.

”Vi bevæger os i fællesskab” er overskriften for arrangementet, hvor de otte formænd og repræsentanter fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL’s Lederforening, Børne- og Kulturchefforeningen, Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skole og Forældre samt Skolelederforeningen sammen stiller op for folkeskolen og initiativet ”Folkeskolen. Vores. Hele livet”.

Det sker på Lindevangskolen på Frederiksberg på Skolernes Motionsdag den 13. oktober 2017 efter fælles opvarmning. Her løber formændene omkring skolen sammen med skolens elever og ansatte.

Fællesskab og engagement er nogle af folkeskolens helt store styrker. Netop på Skolernes Motionsdag, hvor fællesskabet er i centrum, markerer folkeskolens aktører, at de sammen har forpligtet sig til at arbejde for at styrke folkeskolen som fællesskabets skole. De otte parter er gået sammen om ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” for at sikre, at folkeskolen også fremover vil være det naturlige førstevalg samt for at sikre, at folkeskolen fortsat vil være den vigtigste samfundsdannende institution i Danmark.

Programmet for ”Vi bevæger os i fællesskab”

Kl. 10: Fælles opvarmning ved eleverne
Kl. 10.15 -11.30: Løbet afvikles
Kl. 11: Mulighed for interview med parterne 

Pressen er meget velkommen til at deltage. For yderligere information kontakt de enkelte parter.
Arrangementet finder sted på Lindevangskolen, P. G. Ramms Allé 26, 2000 Frederiksberg. Pressen er velkommen fra kl. 10.

Læs mere om indsatsten ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’

Fakta om Skolernes Motionsdag
98 procent af landet folkeskoler deltager i Skolernes Motionsdag. Hvert år deltager cirka 700.000 børn og unge fra folkeskoler samt frie grundskoler, efterskoler og daginstitutioner og løber tilsammen, hvad der svarer til jorden rundt 35 gange. Dansk Skoleidræt er facilitator for skolernes arrangementer på Skolernes Motionsdag, derfor deltager repræsentanter fra Dansk Skoleidræt som gæster i ”Vi bevæger os i fællesskab

Med ønsket om en god Skolernes Motionsdag til alle.

Med venlig hilsen

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
Børne- og Kulturchefforeningen
BUPL’s Lederforening
Danske Skoleelever
Danmarks Lærerforening
Kommunernes Landsforening
Skole og Forældre
Skolelederforeningen

Læs pressemeddelelse som PDF