Skolers løfteevne handler ikke kun om karakterer

Der er næsten tre karakterpoints forskel mellem top op bund i afgangskaraktererne, fremgår det af en artikel i Jyllands-Posten. Skoleledernes formand mener, at der er flere forklaringer på forskellene…

Elever i Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og andre kommuner nord for København opnår i gennemsnit mere end 8 i karakter set over tre år. I Lolland Kommune får eleverne 5,6 i gennemsnit, og i flere andre kommuner som Morsø, Albertslund og Ishøj er karaktererne 6.

Det viser de tørre tal, når man ellers alene ser på de rene karakterer, der ikke – som det netop er brugt i de senere år – er korrigeret for socioøkonomiske forhold.

”Skolernes løfteevne handler om flere forhold end rene karakterer. Der er fx mange flere boglig stærke akademiske hjem i Hørsholm end på Lolland. Og der er stor forskel på de resurser, som kommunerne må bruge i skolevæsenerne fx til specialforanstaltninger”, siger Claus Hjortdal.

Han peger også på, at stabiliteten i kommunernes skolevæsener er vigtig for, hvor godt skolerne kan løfte eleverne. Netop Lolland, der i denne undersøgelse ligger i bunden, har været gennem den ene strukturændring efter den næste – og er lige nu igen ved at lave skolestrukturen om.

”Det er klart, at nedlæggelse og sammenlægninger af skoler, og udskiftninger af ledelse og personale ikke giver den fornødne arbejdsro, så det parameter må tænkes ind, når elevernes resultater vurderes”, siger Hjortdal. Han peger også på, at det forhold gør det svært at tiltrække uddannede lærere.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at andelen af lærere uden en læreruddannelse er lavest i kommuner, hvor karaktererne er lavest. På landsplan har 84 pct. af alle lærere en læreruddannelse, i Lolland Kommune er det kun 74 pct., fremgår det af Jyllands-Posten.

Regeringen har sat en pulje på 500 mio. kr. af til skoler, der lykkes med at hæve de fagligt svage elevers niveau. Men som undervisningsministeren udtaler: ”Penge gør det ikke alene. Vi skal have forældrene på banen. Alle forældre – fagligt stærke som svage – kan bidrage positivt til deres børns skolegang.«

 

Læs JP’s artikel her: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9490493/eksperter-der-er-unoedvendig-stor-forskel-paa-danske-elevers-karakterer/