Skolevalg afhænger af læring, trivsel og udvikling

I en ny undersøgelse lavet af Epinion for Undervisningsministeriet i samarbejde med Skole og Forældre viser det sig, at forældre, der vælger privatskoler, friskoler og folkeskoler, har de samme ønsker til deres børns skolegang. Skoleformen i sig selv er for mange mindre vigtig, selv om der i de senere år har været en stigende tilgang til fri- og privatskoler.

Undersøgelsen bygger primært på svar fra 5.547 forældre med børn født i årene 2001-2011. Langt det vigtigste for forældrene er, at fagligheden er i højsædet, at eleverne generelt trives på skolen, og at der er gode relationer mellem forældre, børn og lærere. Og der er generelt små forskelle på, hvad forældre til børn lægger vægt på, når de skal vælge skole til deres barn.

”Undersøgelsen viser, at folkeskolen kan levere på alle parametre. Vi ligger højt fagligt, vi har meget dygtige lærere og pædagoger, og 95 % af eleverne angiver, at de er glade for at gå i folkeskole. Der er høj trivsel, ligesom der er en høj forældretilfredshed. Der, hvor vi kan gøre det endnu bedre, er at få det fortalt og tidligt få tag i de nye forældre”, siger Claus Hjortdal.

Skolelederforeningens formand peger på, at undersøgelsen viser, at når først børnene er begyndt i skole, så er der stort set lige mange, der i løbet af skolegangen flytter mellem folkeskolen og privat- eller friskoler. Så det er derfor vigtigt at få kommunikeret alt det gode, der sker i folkeskolen, jf. indsatsen: Folkeskolen. Vores. Hele livet.

Undersøgelsen viser også, at et meget stor flertal af forældre bakker op om det frie skolevalg, men mange af forældrene er ikke klar over de muligheder, de har for at vælge andre skoler end distriktsskolen. Det kan spille ind i forældres fra- og tilvalg af skoleform ved indskrivningen.

Mange kommuner har desuden nedlagt eller sammenlagt folkeskoler inden for de seneste fem år, hvilket er med til at begrænse forældrenes muligheder for skolevalg, fremgår det af undersøgelsen.

Resumé

Ifølge undersøgelsen har følgende fem faktorer størst betydning for forældrenes skolevalg:

  • At eleverne trives godt på skolen
  • At skolen har dygtige lærere
  • At skolen lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling
  • At skolen lægger stor vægt på elevernes sociale udvikling
  • At skolen lægger stor vægt på kommunikationen mellem skole og hjem

 

Læs undersøgelsen her i pixi-udgave eller den lange udgave