Slår ring om reformen  

Syv hovedaktører på skoleområdet har etableret et samarbejde, der skal sikre arbejdsro i skolen og øge kvaliteten i skoledagen, herunder fastholde fokus på at sikre en motiverende og varieret skoledag.

 

I et fælles brev til undervisningsminister Merete Riisager skriver KL, Skolelederforeningen, BUPL, Danske Skoleelever, Børne- og Kulturchefforeningen, Skole og Forældre og FOA bl.a.:

”Den nye folkeskole blev sat i verden for at imødegå folkeskolens udfordringer – og her er den mere motiverende og varierede skoledag helt central. Den skal sikre variation og kvalitet, så eleverne får høj faglighed og trivsel. Og det kræver, at skoler og kommuner kan gennemføre deres arbejde, uden at der rejses tvivl om rammerne for folkeskolen.”

Med brevet sender parterne et klart signal til ministeren og forligskredsen om, at der ikke er behov for forsøg og ændringer i grundlaget for reformen i en tid, hvor der lokalt arbejdes benhårdt på at realisere den historisk store reform.

Brevet markerer samtidig starten på et nyt samarbejde mellem de syv parter under navnet ’Samarbejde om en mere motiverende og varieret skoledag’. Parterne er enige om at arbejde for at virkeliggøre tankerne bag den nye folkeskole og understøtte, at skoler og medarbejdere får mulighed for at arbejde kontinuerligt med den motiverende og varierede skoledag – inden for den eksisterende lovgivning.

De syv parter vil sammen iværksætte en række handlingsorienterede indsatser, der kan understøtte udviklingen af folkeskolen. Samtidig vil parterne anbefale staten at gøre det samme. Indsatserne skal ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter på området, herunder fx Kvalitetsforum for Folkeskolen, Undervisningsministeriets læringskonsulenter, samarbejdsparternes egne initiativer mv.

”Vi håber, at du vil være med til i fællesskab at understøtte, at skoler og kommuner bedst muligt kan arbejde med den mere motiverende og varierede skoledag inden for folkeskolens nuværende rammer,” skriver parterne afslutningsvis til undervisningsministeren i brevet.

Læs brevet med opfordringen til undervisningsminister Merete Riisager

Læs om kommissorium for 'Samarbejdet om en mere motiverende og varieret skoledag'