Søren og Mette til kongres

Tre dages DLF-lærerkongres i København er startet op. Med en vis skarphed i retorikken. Mens OK’18-forhandlingerne på den ene side syner i horisonten, er lockouten i 2013 på den anden side ikke glemt.

I sin mundtlige beretning kaldte DLF-formand Anders Bondo forløbet i 2013 for et ”demokratisk svigt” og henviste til, at der efterhånden er mange indicier for, at forhandlingerne dengang var synkroniseret på forhånd mellem den daværende regering og arbejdsmarkedsmodparten KL. Senest fremgår dette af den nye bog 'Søren og Mette i Benlås', hvor den tidligere SF-minister Annette Vilhelmsen bekræfter forløbet. Og det er naturligvis et klart brud med den danske tradition om, at arbejdsmarkedets parter skal kunne forhandle frit og åbent uden indblanding fra anden side.

På kongressen var også KL’s chefforhandler, formand for KL's Løn- og Personalepolitiske udvalg, Michael Ziegler, indbudt til at tale. Han roste alle i skolen for det store arbejde, der er blevet udført. Skolen klarer sig særdeles godt. Eleverne trives og forældretilfredsheden er stor. Han nævnte endvidere den fælles indsats ’Folkeskolen, Vores. hele livet’ som et eksempel på, at parterne står stærkt, når de står sammen om den vigtige dagsorden. Fremadrettet bekræftede Michael Ziegler, at KL ved OK’18 er klar til at forhandle om alt, også lærernes arbejdstid – men tilføjede, at det jo ikke nødvendigvis ikke altid fører til enighed.

KL-repræsentantens udtalelser skal ses på baggrund af, at de store forhandlingsorganisationer på det offentlige område i sidste uge har meddelt KL, at de ikke indgår i forhandlinger om noget som helst før end, at lærergruppen får garanti for, at der bliver ført ’reelle forhandlinger’ med DLF/LC ved OK’18. Så der er lagt op til et vanskeligt spil, hvor det skal vurderes, hvornår noget er reelt eller ikke.

I morgen onsdag taler undervisningsminister Merete Riisager på kongressen, der skal drøftes Skoleideal og lægges videre strategi for OK’18.

Vedtægtsændring for skolelederne

DLF vedtægter er blevet ændret i enighed og uden debat, så alle procedurer for valghandlinger i Skolelederforeningen ikke længere er begrænset af forhold i DLF.