Sommerhilsen fra formanden

Læs sommerhilsen fra Claus Hjortdal - med ønsket om en rigtig god sommer.

Kære kolleger

Den allermest hektiske men samtidig livsbekræftende del af skoleåret er ovre. Alle elever er sendt hjem på ferie. Skemaerne er lagt og udleveret. Eksamensbeviserne, dimissionen og sidste skoledag føles langt væk. På skolens kontor, PPR-kontorerne, forvaltningerne samt i UU-centrene er der stadig tryk på med de sidste elever og de sidste samtaler osv., inden der kan holdes ferie.

Her i foreningen er vi også ved at lukke ned for at holde ferie. Dog har vi altid et nødberedskab, som sørger for at tage telefonen og svare på mails, hvis I har brug for det.

Vi har siden november sammen med tre ministerier, KL, BKF og BUPL’s Lederforening arbejdet på en ny skolelederuddannelse. Der arbejdes videre i ministerierne om den endelige udformning. Til vores glæde er den også blevet anerkendt ind i Ledelseskommissionen, som er interesseret i at brede tankerne i uddannelsen ud til øvrige offentlige lederuddannelser.

Ledelseskommissionen blev nedsat af regeringen for at komme med bud på en ny styrings- og ledelsesdagsorden inden for det offentlige område. Vi har Birgit Andersen fra Ishøj med i ekspertgruppen, og jeg sidder med i referencegruppen. Der har været gode, åbne drøftelser, hvor vi i den grad er blevet hørt. Jeg har haft bilaterale møder med flere af kommissionens medlemmer, så det bliver spændende at se, om det kan sætte en ny dagsorden.

Vi har gennem foråret arbejdet i Undervisningsministerens kvalitetsforum i fire arbejdsgrupper. Her forsøger vi sammen med UVM og parterne omkring skolen at finde et fælles fodslag for udviklingen af folkeskolen. Vi har krydset klinger med både ministeren og statsministeren omkring de 500 mio. kr. til udsatte elever samt de 50 forsøgsskoler. Og fremadrettet vil der også være et stort arbejde mht. det nye udspil: ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse”.

Som bekendt har Skolelederforeningen taget initiativ til et partnerskab for folkeskolen ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’. Det rullede for alvor ud over kanten før og under Folkemødet på Bornholm. Jeg håber, I har set de små videoer, vi eller elever fra Bornholm har lavet med forskellige markante danskere. De fortæller historier om folkeskolens betydning. Læs mere her: http://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/indsatsomraader/videokampagne-hvad-har-folkeskolen-betydet-for-dig/

I er velkomne til at bruge dem på Facebook, til forældremøder mv., eller dele dem via foreningens sociale medier. Vi opfordrer alle til at gøre en indsats ift. 1. skoledag. Lav aftaler om at sætte tryk på de lokale medier i en periode både op til og på 1. skoledag for at få fortalt de gode historier. Vi fortsætter samarbejdet hen mod kommunalvalget i november - mere om det efter ferien.

For allerførst skal I alle holde en velfortjent sommerferie. Det har været et meget arbejdsomt år for jer, hvor flere og flere elementer i reformen begynder at lykkes bl.a. på grund af jeres store og flotte arbejde. Sørg for at komme langt væk fra skole, PC, mails osv., så I er klar til endnu et skoleår efter ferien.

“Der findes et kort, som fortæller dig, hvor du skal på ferie. Det hedder kreditkort!”

På hele foreningens vegne

Claus Hjortdal, Formand

SKOLELEDERFORENINGEN         

Læs brevet som pdf