Styrk den tværprofessionelle indsats

Skolelederforeningen samarbejder med 11 andre faglige organisationer om at styrke den tværprofessionelle indsats i skolerne.

Indsatsen har til formål at styrke børn og unges trivsel, robusthed samt evne til at kunne takle de udfordringer de møder, så de opbygger stærke sociale relationer, gennemfører en uddannelse og får de bedste muligheder i samfundet.

Det kræver en tidlig, tværprofessionel indsats, og samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i en fælles pjece om med konkrete og værktøjer til, at fagprofessionelle i højere grad være fælles om en lokal, systematisk og tværprofessionel indsats.

Læs pjecen

MED I SAMARBEJDET

Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Dansk Psykologforening, Dansk Tandplejerforening, Foreningen af ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark, Fagligt Selskab for Sundhedssygeplejersker, Pædagogiske Psykologers Forening, Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder, Foreningen af Tale-Hørelærere i Folkeskolen.