Styrket tilsyn med frie skoler

Ny politisk aftale styrker tilsynet med de frie grundskoler. Opstramningen har baggrund i nogle sager med skoler, der ikke har levet op til demokratiske principper og har fået frataget sit statstilskud og er lukket.

En bred kreds af Folketingets partier – det vil sige Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre – har derfor indgået en aftale, som styrker tilsynet med de frie skoler, og som skærper proceduren for oprettelse af nye skoler.

“Alle elever i grundskoler i Danmark må forvente både at lære dansk, matematik og fysik, men også at blive indført i et frit og demokratisk samfund”, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Aftalen understreger behovet for at sikre, at alle frie grundskoler arbejder for at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Desuden styrkes tilsynet med 10 konkrete tiltag:

  • Ny godkendelsesprocedure for nyoprettede frie grundskoler, herunder vurdering af personkreds og lokaler.
  • Mulighed for afgørelse om, at skolen ikke længere kan være en fri grundskole, uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn.
  • Generel styrkelse af tilsynet med kravet om uafhængighed.
  • Styrkelse af tilsynet med skolers leje af bygninger for at sikre uafhængighed.
  • Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler.
  • Undersøgelse af mulighed for udelukkelse af visse personer fra at virke på en fri grundskole i en tidsbegrænset periode.
  • Større gennemsigtighed med skolekredsen.
  • Indførsel af whistleblower-ordning.
  • Flere uanmeldte tilsynsbesøg.
  • Undersøgelse af censorordningen og ordningen for tilsynsførende.

Med aftalen bliver kravene til oprettelsen af nye skoler strammet. Således skal nyoprettede frie grundskoler fra første dag tilkendegive, at de vil overholde friskolelovens krav om frihed og folkestyre.

Læs aftalen