Tema om det pædagogiske læringscenters rolle i skoleudvikling

Hvor og hvordan kan det pædagogiske læringscenter være en aktiv medspiler i skoleudviklingen? Det sætter et nyt temanummer udgivet af Danmarks it- og medievejlederforening og Pædagogisk LæringsCenterForening spot på.

I bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter er angivet i formålet, at det pædagogiske læringscenter skal understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen. 

Danmarks it- og medievejlederforening og Pædagogisk LæringsCenterForening har med støtte fra Edvard Pedersens Biblioteksfond udgivet et temablad ’Skoleudvikling i praksis - PLC er med hele vejen’.

I temanummeret skriver blandt andre Pauline Ansel-Henry og Thomas Jensen fra Undervisningsministeriet om, hvordan ministeriet mener, at det pædagogiske læringscenter kan blive en del af skolens udvikling. Karina Kiær og Steen Juhl Møller, CFU, skriver om, hvordan CFU kan understøtte PLC og skoleudvikling. Mens Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, skriver om, hvordan hun selv har arbejdet med at få en vejlederkultur i gang på skolen.

Bladet er en forløber for en fælles temadag til september med samme tema, hvor også Skolelederforeningen er med.

Læs bladet