Tema om organisatorisk robusthed

BFA Velfærd & Offentlig administration har udgivet et hjemmesidetema om ’Organisatorisk robusthed’.

Temaet består af tre artikler ’Robuste forandringer tager tid’, ’Har I talt med jeres kerneopgave i dag? og ’Materiale: Robuste forandringer’. Artiklerne givet bud på, hvordan en arbejdsplads kan arbejde med organisatorisk robusthed.

Temaet formidler forskellige forståelser af organisatorisk robusthed på baggrund af interview med forsker Peter Hagedorn-Rasmussen, konsulent Michael Drastrup og BFA’s panel på sommerens Folkemøde med Frank E. Andersen, direktør, Gentofte Kommune; Majbrit Berlau, formand, Socialrådgiverne og Ole Fogh Kirkeby, professor, CBS.

Temaet lægger op til, at arbejdspladsen drøfter de præsenterede perspektiver, diskuterer egne forståelser af robusthed og overvejer, hvordan et blik for den organisatoriske robusthed kan inspirere arbejdsmiljøarbejdet.

Læs temaet