Temadag om pædagogernes opgaver i skolen

I samarbejde med BUPL, BUPL’s lederforening, KL og Professionshøjskolerne UCC og UCSJ afholder vi tre regionale temadage om ’Pædagogernes opgaver i skolen’.

Temadagene afholdes: 

•  Mandag den 20. marts 2017 i Kolding
•  Tirsdg den 21. marts 2017 i Roskilde
•  Onsdag den 29. marts 2017 i Aalborg

På dagene sætter vi i fællesskab fokus på rammerne for skolepædagogens arbejde og på, hvordan pædagogens faglighed og kompetencer kan indgå i det tværfaglige samarbejde på skolen, og ikke mindst betydningen af ledelse af tværprofessionalitet. 

På temadagene fokuseres ligeledes på de erfaringer der allerede er nu, hvor pædagogernes sættes i spil, når det handler om at skabe inkluderende læringsmiljøer præget af trivsel og læring. Det alle ønsker at lykkes med. 

Læs mere om tilmelding:
•  Mandag den 20. marts 2017 i Kolding
•  Tirsdg den 21. marts 2017 i Roskilde
•  Onsdag den 29. marts 2017 i Aalborg