Til skoleledere: Nyt vejledningsmateriale om nationale test

Undervisningsministeriet har udsendt nyt vejledningsmateriale, som skal give inspiration til anvendelsen af nationale test, heriblandt en vejledning målrettet skoleledere.

Vejledningen til skoleledere består af to dele. I den første del kan du læse om formålet med de nationale test. I del to finder du en vejledning i, hvordan I som skole kan bruge testresultaterne, hvordan du som skoleleder får adgang til testresultaterne, og hvordan de fortrolige testresultater må bruges. Derudover beskrives, hvordan testresultaterne kan bruges til at understøtte udviklingen henimod at indfri de nationale resultatmål. 

Læs mere her