Udvikling af skolemåltider

DPU/ Aarhus Universitet har netop afsluttet en systematisk forskningskortlægning over virkninger af rammer for mad og måltider i skolen. Der er fundet store potentialer i at udvikle og kvalificere skolemåltiderne herunder rammerne herfor. Det gælder både elevernes sundhed og læringsforudsætninger.

DPU går nu i gang med et interventionsprojekt, hvor vi sætter fokus på udvikling af gode rammer for skolemåltider, herunder på inddragelse af elever, på lærerens rolle og på hvordan de eksisterende organisatoriske rammer (qua skolereformen) kan udnyttes.

I den forbindelse søger DPU skoleledere, som er interesserede i at indgå i nærmere dialog om deltagelse i projektet. Man skal bruge tre skoler, og vi inddrager 3. og 6. klassetrin. Projektet løber fra januar til april 2018.

DPU vil i projektet tage afsæt i de deltagende klassers udfordringer og ønsker, inddrage elever og lærere i design af ”det gode spisemiljø”, samt have fokus på det sensoriske herunder på smag og på madens kvalitet. Klassen vil udarbejde deres egen kogebog med opskrifter og billeder.

Udgifter til måltiderne, klassernes kogebøger og øvrige materialer afholdes som udgangspunkt af projektet. Deltagelse fordrer skoleledelsens og de medvirkende læreres opbakning bl.a. til at foretage mindre organisatoriske ændringer.

Har det interesse, så fald kontakt DPU på tlf. 5190 6192 eller på stovgaard@dpu.au.dk.

Rapporten kan læses her: Rammer for mad og måltider i skolen - en systematisk forskningskortlægning.