Vejledning af ikke-uddannelsesparate er god nok

Skolelederforeningen har svært ved at genkende billedet i en ny EVA-rapport, hvor der angiveligt skulle være mange ikke-uddannelsesparate unge, der ikke oplever vejledningen som tilstrækkelig.

I en ny rapport sætter Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fokus på de ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse. Og der peges på, at der kan være et ’kommunikationsproblem’, idet der blandt de unge hersker tvivl om, hvilken uddannelsesparathedsvurdering de har fået.

EVA-rapporten lægger op til, at skolerne og UU skal kommunikere parathedsvurderingen mere målrettet samt i øget grad bistå eleverne i at blive uddannelsesparate. Desuden identificeres de hindringer, de svageste elever har for selv aktivt at gå på banen - dårligere trivsel, mindre motivation, svagere non-kognitive kompetencer.

Skolelederforeningen mener, at rapporten kan give et lidt skævt billede af, at mange unge har problemer med at blive vejledt. For reelt påvises det kun, at vejledningen kan være utilstrækkelig for de allersvageste, svarende til måske en ung pr. klasse. Det er selvfølgelig én for mange, men der er ikke tale om et stort tal, som der lægges op til med rapporten.

”Det er indsatsen overfor de få svageste, vi skal koncentrere os om. Det koster bare, og man må huske, at der over det senere år er sparet knapt en kvart milliard på UU-vejledningen”, siger skoleledernes formand Claus Hjortdal, der opfordrer til, at der med den nye reform af den forberedende grunduddannelse sker en opprioritering.

Formanden mener, at landets skoler og UU i forvejen gør et stort arbejde for at orientere elever og forældre om de fremtidsmuligheder, der er - også selv om kommunikationen selvfølgelig nogle steder kan blive endnu bedre.

”Den orientering og guidning, der sker nu af de unge omkring uddannelsesmuligheder, er meget grundig. Forældre og elever kan til enhver tid spørge skolens lærere og UU-vejledningen eller søge hjælp på E-vejledningen, hvis de er i tvivl”, siger Claus Hjortdal og peger på, at det grundlæggende er forældrenes ansvar at vælge den rigtige uddannelse for deres barn og skaffe sig den tilstrækkelige viden.

Hør formand Claus Hjortdal kommentere rapporten i DR P1 i dag og DR TV-Avisen i aften.

FAKTA
EVA-rapporten om ’Uddannelsesparathed i 8. klasse’ bygger på en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt et repræsentativt udvalg af 8. kl. marts-maj 2017 med i alt 5.397 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 68 %. Data fra spørgeskemaundersøgelsen er koblet til registerdata fra Danmarks Statistik.

LÆS RAPPORTEN