Vi indbyder til regionale dialogmøder om ledelsesvilkår, OK'18 og meget mere

Skolelederforeningens formandskab og hovedbestyrelse inviterer alle lokale bestyrelser og alle medlemmer i Skolelederforeningen til dialogmøder til september. Møderne foregår seks forskellige steder i landet.

Ledelsesvilkår, foreningens indsats og indflydelse, OK'18, det kommende kommunalvalg samt indsatsen 'Folkeskolen. Vores. Hele livet' er blandt temaer på møderne, hvor der lægges op til debat mellem formandsskabet, HB-medlemmer, lokale bestyrelser og medlemmer.

Formålet med møderne er at styrke foreningen centralt, regionalt og lokalt i forhold til ledelsesvilkår og indflydelse samt at styrke dialogen centralt, regionalt og lokalt – og styrke fællesskabet i foreningen.
Møderne afholdes i Aalborg, Silkeborg, Hillerød, Middelfart, Næstved og København.

Alle medlemmer af Skolelederforeningen er velkomne.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Tilmelding til møderne er dog først muligt fra torsdag den 10. august 2017.
Læs mere her om tid og sted samt tilmelding for møderne