Vold i skolen: Forebyggende indsats vigtig

Undervisningsministeren er på vej med en ny handleplan med en række foranstaltninger, der skal dæmme op for vold og trusler i skolen. Skolelederforeningen peger på, at der bør tænkes mere forebyggende.

På undervisningsminister Merete Riisagers initiativ er repræsentanter fra organisationerne omkring folkeskolen, heriblandt Skolelederforeningen inviteret ind i en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag om, hvordan man kan undgå vold og trusler mod de ansatte på skolerne.

Ministeren har primært lagt vægt på, at der skal udarbejdes en handleplan mod vold. Hvad der på sin vis også er brug for, men det er bare også meget vigtigt at holde sig for øje, at en handleplan ikke kan stå alene, udtaler skoleledernes formand, Claus Hjortdal.

”At lave handleplaner for den type situationer er meget, meget svært. Står man over for et udad reagerende barn, kan man ikke bare slå op i en handleplan, hvad kan skal gøre,” siger han til Politiken Skoleliv. Han mener derfor, det er afgørende, at der tænkes meget mere i, hvordan vold kan forebygges.

”Det kan være, hvordan kan vi undgå at sætte børn i nogle situationer, hvor de ikke kan reagere med andet end at sparke og slå? Hvordan kan vi trappe konflikter ned frem for at trappe dem op?”, uddyber Claus Hjortdal.

Det bidrager Skolelederforeningen derfor pt. med ideer til i ministeriets arbejde.

Han peger på, at der bør være fokus på, hvordan skolerne følger op på voldsepisoder, hvor elever, lærere og skolens øvrige ansatte efterfølgende har brug for at få talt om, hvad der er sket. Det ventes, at et samlet forslag til handle- og forebyggelsesplan i forbindelse med vold og trusler i skolen er klar ved årsskiftet.

Claus Hjortdal understreger også, at den nye handle- og forebyggelsesplan skal gælde alle skolens ansatte. Ikke bare lærere og pædagoger. Desuden bør indsatserne altid gå gennem MED-udvalget, så det omfatter alle personaler.

Arbejdet er bl.a. sat i gang som følge af, at tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at hver femte lærer har været udsat for vold inden for det seneste år, mens knap hver fjerde er blevet truet. 

Det er meget høje tal – og tallet har de senere år været stigende, hvilket kan hænge sammen med den længere skoledag og den øgede inklusion. 

Sidste år var antallet af påbud fra Arbejdstilsynet i sager om fysisk vold mod lærere rekordhøj. Besøg på 347 skoler udløste 74 reaktioner, herunder 45 påbud og to straks-påbud, på grund af voldelige hændelser.

Dertil kommer situationer, der involverer skolens andre ansatte.

Foto: Colourbox.dk Kilde: skoleliv.dk