Årsmøde: Ny lederrolle i en forandret verden

Lego-chef Søren Thomsen talte på skoledernes årsmøde i Odense om at ’slippe kreativiteten løs’, og om at skolen skal give plads til børnenes originale ideer, og den skal samtidig lære dem at gøre ideerne brugbare. Marianne Dahl Steensen, adm. direktør Microsoft Danmark, fortalte om ’Ledelse i en digital verden'.

Lego-chef Søren Thomsen talte på skoledernes årsmøde i Odense om at ’slippe kreativiteten løs’, og om at skolen skal give plads til børnenes originale ideer, og den skal samtidig lære dem at gøre ideerne brugbare:

"Når vores elever skal rustes til en fremtid, vi ikke kender, og uddannes til job, vi endnu ikke ved, hvad er, skal de bruge deres kreativitet”, mente han.

"Men kreativitet kræver balance mellem det originale og det hensigtsmæssige,” sagde Søren Thomsen også, som gav et eksempel: En gruppe børn fik til opgave at finde en metode til at transportere en legomand fra en etage til en anden. Nogle foreslog trapper eller elevatorer, men en dreng var klar til at bygge en kanon, som kunne skyde legomanden i vejret.

"Det er i hvert fald en original ide? Men er den hensigtsmæssig? Det skal vi arbejde med", tilføjede han.

I en projektopgave gælder det om at åbne op - at få ideerne til at flyde. Men man skal også være bevidst om, at man på et tidspunkt skal hen mod det hensigtsmæssige."

Søren Thomsen mente, at i en søgen efter den balance, vil eleverne opnå de kompetencer, de får brug for:

"Børnene skal få ideer. De skal skabe. Men de skal også bryde ned igen og prøve forfra med den nye erfaring. Det kan være med til at bygge deres karrierer op - eller den portefølje af karrierer, som de måske skal have på grund af den samfundsudvikling, de indgår i."

Skolelederne fik hver seks legoklodser og et minut til at bygge en and. Det kom der mange forskellige lego-anderacer du af, og en af Søren Thomsens pointer var dermed bevist: Voksne er også kreative. Vi har bare lært at tænke i brugbarhed og målopfyldelse i en grad, så vi kommer til at slå vores ideer ihjel, før de opstår.

Mens de ca. 1.800 fremmødte deltagere stadig kreerede små legofigurer, hørte de samtidig Marianne Dahl Steensen, adm. direktør Microsoft Danmark, fortalte om ’Ledelse i en digital verden’, der er den seneste teknologiske transformation, vi befinder os i. Man kan vel multitaske.

Ny teknologi kan fremme læring både individuelt og kollektivt, fagligt og kreativt. Manuelt, auditivt og ikke mindst visuelt. Virtual reality vil yderligere sprænge rammerne – her kan man ’træde ind i alle slags virkeligheder’ fra vanskelig kirurgi over at forstå atomernes opbygning til frit at springe i sted, tid og rum. Viden bliver på den måde demokratiseret, sagde Marianne Dahl Steensen.

"Som skoleledere bør I forberede den tid, der kommer. Danske virksomheder er faktisk godt med. Det handler bl.a. om, hvordan man samarbejder og træffer beslutninger. Men med alt den øgede tilgængelighed, ændrer arbejdet og ledelsesopgaven sig. Over hundreder af mails om dagen, ufokuserede møder, masser af data og øget digitalisering, fremmer ikke nødvendigvis arbejdsglæde og motivation."

Alt dette kræver et nyt lederskab med mindre direkte og hierarkisk ledelse.  Et lederskab, der giver øget frihed til omgivelserne og forstår at udfolde medarbejdernes fulde potentiale, så der er plads til ideer og selvstændighed. Beslutningskompetencen må decentraliseres. Stedet er ikke afgørende, aktiviteter og motivation tæller derimod. Man må give for at kunne få.

Foto: Lars Horn / Baghuset