Arbejdstidskommission nedsat

Som bekendt nåede måneders tovtrækkeri under OK’18-forhandlingerne om en ny central arbejdstidsaftale til lærerne ikke til noget resultat. Til gengæld blev KL og DLF enige om at nedsætte en kommission, der over det næste 1 ½ år og op til OK’21 skal komme med anbefalinger om nye lærerarbejdstidsregler. Medlemmerne af kommissionen er nu fundet.


Per B. Christensen (midt i billedet) er formand for kommissionen, som består af i alt seks medlemmer. Her ved et tidligere pressemøde i maj, hvor Per B. Christensen blev præsenteret som formand for kommissionen.

Som formand for kommissionen blev som bekendt valgt tidligere børne- og kulturchef i Næstved og formand for BKF, Per B. Christensen. Han har nu fået følge af fem kommissionsmedlemmer i en kommission, nemlig en højesteretsdommer, en skolechef, en professor, en forskningschef og en lærer.

Det kan bemærkes, at der ikke udpeget en skolelederrepræsentant i kommissionen, hvilket måske ellers kunne have været en fordel, da lærernes arbejdstid er en afgørende brik i skolens planlægning og drift. På den anden side er netop lærerarbejdstid et OK-spørgsmål mellem KL og DLF.

Det skal også bemærkes, at Ulla Riisbjerg Thomsen, skolechef i Vejle, er en af de fem nye medlemmer af kommissionen. Hun har bl.a. gennem 12 år været skoleleder på Billunds største skole med over 800 elever.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal hilser lærerkommissionen velkommen:

”Vi er glade for, at det er lykkedes Per B. Christensen og parterne at blive enige om kompetente personer, som skal indgå i arbejdet. Nu ser vi frem til, at de kommer i gang, og at DLF og KL begge synes at være indstillet på et godt samarbejde”.

Kommissionen begynder sit arbejde til august, idet der også er nedsat et lille sekretariat med bl.a. kapacitet til at regne på, hvad forskellige modeller kan koste.

De 5 nye menige medlemmer af kommissionen:

  • Professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og var i 2017-18 medlem af Ledelseskommissionen.
  • Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, Via, Ph.d., har stået for flere større forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder. Forfatter af bøger og videnskabelige artikler, repræsenteret i mange råd og udvalg.
  • Højesteretsdommer Lars Hjortnæs, dommer i arbejdsretten og tidligere afdelingschef for Lovafdelingen i Justitsministeriet. Han har 25 års erfaring fra Justitsministeriet samt viden om netop arbejdsretlige anliggender.
  • Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen, Vejle kommune, tidligere skoleleder i 12 år i Billund, og tidligere tilknyttet UC Lillebælt, som uddannelseschef på lærer - og pædagoguddannelserne.
  • Lærer Gitte Grabov, Bagsværd Skole, læringsvejleder, læsevejleder, medlem af rådgivningsgruppen for Fælles Mål, medlem af arbejdsgruppen for de lempede Fælles Mål på læringsplatformene 2018. Folkeskolelærer siden 1994.