Aula: Pilotproces skudt i gang

Til januar tager otte pilotskoler Aula i brug. Skoleledelserne var for nylig samlet til videndeling og information om, hvordan Aula tages i brug. Også landets øvrige skoler kan med fordel begynde at forberede overgangen til den nye IT-løsning, lyder anbefalingen fra Kombit, der står bag løsningen.

Skoleledelserne fra de otte pilotskoler, som til januar 2019 tager Aula i brug, var for nylig samlet et døgn. Her var der fokus på skoleledernes perspektiv og rolle i overgangen til den nye IT-løsning, der skal erstatte skolernes brug af SkoleIntra.

Som afslutning på døgnet blev lederne spurgt, hvad de så som de vigtigste opgaver, de skulle tilbage og løse i forbindelse med implementeringen af Aula. Har var de gennemgående svar, at man skulle:

 • Få overblik og styr på to do-listen i samarbejde med kommunens projektleder
 • Planlægge møde vedrørende anvendelsesstrategi og tale om dette på kommunalt niveau
 • Inddrage de pædagogiske ledere

Kombit: Træf de grundlæggende beslutninger nu
En af tilbagemeldingerne fra skoleledelserne var, at de var overraskede over, hvor mange og hvor vigtige beslutninger der bør træffes, før de tager Aula i brug.

Hos Kombit, som er kommunernes IT-fællesskab, og som står bag IT-løsningen, lyder anbefalingen til landets øvrige skoler da også, at skolerne med fordel kan begynde at forberede overgangen nu.

”I Aula kan man kommunikere meget målrettet til grupper af brugere, men det forudsætter, at man træffer beslutninger om, hvad grupperne skal bestå i, inden man kaster sig ud i brugen. Dette er beslutninger, der skal træffes på kommunalt eller på skoleniveau, inden skolerne tager Aula i brug,” siger Christina Thenning Hansen, som er chefkonsulent for implementering af Aula hos Kombit.

Her spiller skoleledelsen en væsentlig rolle.

“Skolerne kan allerede nu definere, hvilket indhold de ønsker i Aula, samt hvordan de i det hele taget ønsker at arbejde med kommunikation fremadrettet. Overgangen til Aula er en gylden mulighed for at gentænke den måde, vi kommunikerer i skolerne, men det kræver, at man gør sig overvejelser om, hvordan man vil bruge det,” siger Christina Thenning Hansen.

Hun peger på, at Aula fx giver mulighed for, at grupper kan samarbejde på tværs af skolen eller på tværs af flere skoler med fælles kalender, fælles opslag samt vikarnoter med mere.

Skolernes fokus kan allerede nu være på fx:

 • Hvad er det rigtige kommunikationsniveau for os?
 • Hvordan håndterer vi, at forældre kan have forskellige ønsker til kommunikation? Og hvordan definerer vi forældresamarbejdet i Aula?
 • Hvad er den gode færdsel på Aula?
 • Er der noget ved vores brug af SkoleIntra, som vi gerne vil gentænke?

Oversigt til vigtige beslutninger på vej
På kick-off døgnet for de otte pilotskoler stod det klart, at skolerne vil bruge Aula meget forskelligt. På en af skolerne vil man dele mange informationer på Aula og give forældre og elever stort spillerum i forhold til, hvad de ønsker at bruge Aula til. På en anden skole vil man fokusere på at få skubbet need-to-know-information ud og bevidst arbejde på at gøre kommunikationen så simpel som muligt at modtage.

Der var generelt enighed om, at man står over for en stor opgave, og at man skal hjem og få styr på to-do-listen. For at understøtte skolerne i denne proces arbejder Aula-projektet på en oversigt over vigtige beslutninger, der skal træffes før, under og efter uddannelsen af superbrugere i Aula.

I november vil skoleledelserne fra pilotskolerne få mulighed for at mødes igen og dele viden om den proces, der er i gang.

Fakta

 • Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne.
 • Folkeskolerne og SFO’er tager Aula i brug fra august 2019.
 • Aula vil få flere end to millioner brugere – forældre, elever og skolernes medarbejdere.
 • Dagtilbud vil komme på løsningen løbende i første halvår af 2020 – dermed bliver Aula den samlede indgang til information – også for SFO og andre dagtilbud.
 • Implementeringen af Aula vil ske i bølger fra februar 2019.

Læs mere på www.aula.dk