Avisindstik: Den moderne grundskole - leg og kreativ medskabelse i Internet of Things

I et avisindstik til Politiken bringes i dag en artikel om et nyt stort pilotprojekt i Aarhus Kommune, som skal ruste folkeskoleeleverne til at forstå, bruge og tage stilling til den teknologiske udvikling. Skoleleder Henrik Kallestrup fra Viby Skole i Aarhus fortæller om skolens medvirken i det nye IT-projekt.

Elever fra 7. klasse på Viby Skole i Aarhus samt en række andre skoleklasser i kommunen vil i den kommende tid få et godt blik ind i fremtidens teknologier og vil få masser af viden om begrebet Internet of Things (IoT).

Læs hele artiklen: Leg og kreativ medskabelse i Internet of Things

Det sker i forbindelse med et nyt IT-projekt, som skal ruste eleverne til at se mulighederne i den nyeste internationale trend, hvor alle tænkelige enheder kobles på internettet for at opsamle data om bl.a. vores forbrugs- og bevægelsesmønstre.

Skoleleder Henrik Kallestrup fra Viby Skole forventer, at skolen som helhed kan drage mange positive erfaringer fra pilotprojektet.

Som skoleleder føler han et ansvar for at forsøge at kigge ind i krystalkuglen for at aflure det næste trin på udviklingsskalaen og de nyeste trends i samfundsudviklingen.

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at overvågning af det enkelte menneskes gøren og laden kun bliver forstærket i fremtiden. Derfor mener jeg, at vi skal klæde eleverne bedst muligt på til at klare udfordringen. Både den udfordring det er at være medskabende i de teknologier, der kommer til at præge fremtiden, men bestemt også ruste dem med et kritisk øje, der gør dem i stand til at være på vagt overfor generelt misbrug samt styring af vores adfærd,” siger Henrik Kallestrup.

IoT styres af såkaldt CPU-software, der kan opsamle data om næsten hvad som helst, og derfor kan bruges i forbindelse med registrering og automatisk styring. Det gælder blandt andet til overvågning af miljø og infrastruktur, industrielle applikationer, energistyring, medicinering og sundhed samt til styring og overvågning i hjemmet, hvor CPU-enheder allerede i dag bruges til regulering af lys, varme, vand og ventilation.

Pilotprojektet, som foldes ud som et pilotprojekt i Aarhus Kommune netop nu, skal danne epicenter for de erfaringer omkring et konkret pædagogisk og didaktisk læringsforløb i IoT. Et undervisningsforløb, der forventes bredt ud til hele landet efter årsskiftet, såfremt finansieringen kommer på plads.

Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen, om projektet:

”Det er vigtigt, at vi udruster eleverne med nogle konkrete værktøjer og nogle etiske refleksioner, når de skal behandle de store datamængder, vi rent faktisk er i stand til i dag."

Ambitionen er at udvikle og afprøve undervisningsforløb i IoT (Internet of Things) på de udvalgte skoler inden skoleårets udgang.

Skolelederforeningen er med til at søsætte projektet, som er skabt i et samarbejde mellem Skolelederforeningen, IT-Branchen, Center for Undervisningsmidler København samt Børn og Unge i Aarhus Kommune.

På Skolelederforeningens årsmøde, hvor det forventes, at ca. 1.700 skoleledere fra hele landet deltager, stilles der i løbet af årsmødets to dage skarpt på fremtidens folkeskole samt nye kompetencer og teknologier i folkeskolen – herunder IoT-projektet.

Læs hele artiklen: Leg og kreativ medskabelse i Internet of Things

Læs artikel om IoT-projektet i medlemsbladet PLENUM nr. 5/2018 på side 34

Læs også mere på www.iotifolkeskolen.dk

Læs om årsmødet