Avisindstik: Den moderne grundskole

I et avisindstik til Politiken 'Den moderne grundskole' bringes en artikel om folkeskolen og folkeskolens samfundsmæssige opgaver. Skoleleder og medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse, Lene Burchardt Jensen, fortæller i artiklen om opgaverne, udfordringerne og lederrollen i folkeskolen.

Med artiklen ønsker Skolelederforeningen at sætte fokus på, at folkeskolen løfter en række samfundsmæssige opgaver - samt hvad det kræver af skolens ledelse.

Som en af de få fælles kulturinstitutioner, der er tilbage i landet, skal folkeskolen, udover at lære børnene at læse og skrive og blive gode til matematik, løfte en række opgaver af dannende og social karakter. Det kræver planlægning og benhårde prioriteter.

Publikationen 'Den moderne grundskole' når som avisindstik ud til potentielt ca. 100.000 læsere.

I artiklen 'Folkeskolen er en drivkraft - giv plads til det skæve og skøre og sig nej til 0-fejlskulturen' fortæller skoleleder Lene Burchardt Jensen, der er leder af Nøvling Skole syd for Aalborg og medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse om udfordringerne for skolelederne, glæden ved arbejdet, samarbejdet med forældre og ikke mindst fagligheden samt de sociale og dannende indsatsområder.

Om det afgørende og særegne ved lederrollen på en skole siger Lene Burchardt Jensen blandt andet:

"Udadtil skal du være en synlig, stærk og proaktiv leder, mens du indadtil skal være inddragende,
lyttende og kunne slippe kontrol. Du skal give plads til at lade ideerne vokse nedefra, men du skal også vide, hvornår du skal gribe dem, for at de ikke fortaber sig i den blå luft. Den synergi og det samspil er en forudsætning for, at folkeskolen er i konstant udvikling."