Claus Hjortdal: Flyt gerne 10. klasse ind i campusmiljøet – men ikke ind i EUC

Skolelederforeningen er skeptisk overfor Venstres forslag at flytte de kommunale 10. klasser til erhvervsskolerne.

”Alle elever skal have ret til frit valg af uddannelse, og med dette forslag kan man få indtryk af, at 10. klasse skal målrette eleverne til at søge en erhvervsuddannelse. Det er for smalt,” siger Claus Hjortdal.

Venstres forslag om at flytte de kommunale 10. klasser til erhvervsskolerne begrundes i, at kun 18,5 procent af de unge sidste år søgte ind på en erhvervsskole, og at der dermed er langt til den politiske målsætning om 30 procent. Med forslaget håber Venstre, at flere unge vil vælge en erhvervsskole, fordi de får en tættere tilknytning til den. 

Samtidig vil Venstre forhindre, at 10. skoleår bliver et spildår.

Claus Hjortdal er ikke enig i, at 10. skoleår er et spildår.

”Kun 30 procent er uddannelsesparate, når de starter i en kommunal 10. klasse.  Men efter 10. klasse vælger ca. 50 procent en EUD-uddannelse. Samtidig hæver 10. klasse karaktergennemsnittet ganske fornuftigt,” siger skoleledernes formand, som er enig i målet om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse – men ikke enig i midlet.

Løsningen er snarere, mener Claus Hjortdal, at lægge 10. klasse ud i campusmiljøet som et selvstændigt center.

 ”Vi ved, at det giver gode resultater at flytte 10. klasse ind i et campusmiljø med flere forskellige ungdomsuddannelser,” siger Claus Hjortdal, som fastholder, at det bør være kommunerne selv, der skal bestemme, hvor 10. klasserne skal ligge.

Kilde: jp.dk

Foto: colourbox.dk