Claus Hjortdal:  Ja tak til friere hænder - men for alle skoler

Skolelederforeningen er enig i, at der kan være behov for at give folkeskolerne større frihed. Men timingen er forkert. Det bør først ske efter en evaluering og med et bredt politisk flertal bag. Samtidig skal der sikres tilstrækkelige ressourcer. Og så bør en eventuel ændring gælde for ALLE skoler, mener Claus Hjortdal.

”I Skolelederforeningen er vi som udgangspunkt enig i forslagets indhold om, at der kan være behov for at give folkeskolen mere frihed - fx ved at give skoleledelserne friere hænder og med mindre central styring. Lige nu er skolerne låst af mange regler. Men det bør ske på baggrund af en grundig evaluering, ligesom en bred forligskreds bør stå bag en eventuel ændring. Samtidig bør det sikres, at der er nok ressourcer til at gennemføre den reform, som politikerne så vil have i stedet for, for der er ikke penge nok til den nuværende reform.”

I Deadline på DR TV i aftes redegjorde Skoleledernes formand Claus Hjortdal for Skolelederforeningens holdning til Undervisningsminister Merete Riisagers (LA) forslag om at etablere en ny og friere offentligt finansieret skoleform, som har selvbestemmelse ligesom fri- og privatskoler. Claus Hjortdal mener ikke, vi har brug for en fjerde skoleform. Tværtimod skal vi fokusere på et forbedre den traditionelle folkeskole, mener skoleledernes formand.

Claus Hjortdal påpeger, at en eventuel ændring bør gælde for alle skoler. En forsøgsordning kun med enkelte skoler, vil være en kile ind i folkeskolen:

”Det vil være en katastrofe for en folkeskole, hvis den ligger lige siden af en selvstyrende skole på den ene side og privatskole på den anden side. Når folkeskolen samtidig tales ned med budskaber om, at vi ikke gør det godt nok i folkeskolen, og at folkeskolen gør det dyrere og dårligere end friskolerne, ja, så taber folkeskolen jo,” siger Claus Hjortdal. 

Skolelederforeningen kalder timingen dårlig – da den nuværende skolereform ikke reelt er blevet evalueret endnu. Claus Hjortdal efterlyser arbejdsro. 

”Vi fik lovning på, at vi ville få arbejdsro til at implementere reformen indtil 2020, hvor den skal evalueres. I Canada fik de 10 år før en evaluering. Vi fik seks år, og vi er først lige gået ind i det femte år – giv os nu ro,” siger Claus Hjortdal.