Claus Hjortdal om ghettoudspil: Jeg er rystet

Skolelederforeningen er stærkt kritisk over for de forslag i regeringens ghettoudspil, som handler om at straffe forældre og skoler for børns skolefravær.

Da regeringen på et pressemøde i Mjølnerparken i København præsenterede sit ghettoudspil, blev der lagt op til store forandringer på skoleområdet. Blandt andet er planen at straffe forældre økonomisk ved at fratage børnepengene, hvis deres børn har ulovligt fravær på mere end 15 procent eller ikke møder op til afsluttende prøver i folkeskolen. Og hvis en skole i flere år klarer sig fagligt dårligt, end man kunne forvente, så skal staten i yderste konsekvens kunne overtage ledelsen af skolen eller helt lukke den ned.

 Men skolelederforeningens formand har svært ved at se, hvordan straf og konsekvens skal hjælpe skoler, der ikke fungerer.

”Jeg er rystet over, hvor skarpt udspillet er,” siger Claus Hjortdal.

”Det er rigtig godt med fokus på at få nedbragt fraværet, men jeg er meget bekymret for den her del af udspillet, der har en meget negativ tone, hvor man slår an med straf og sanktioner. Det, tror jeg ikke, er måden, vi får flyttet det her område. At skolelederen skal skride ind og sørge for, at forældre bliver straffet økonomisk for børnenes fravær får samarbejdet mellem forældre og skoler til at lide et alvorligt knæk, for et samarbejde kræver tillid til hinanden, siger han.

Også skolerne skal straffes for dårlige resultater. Hvis en skole i flere år klarer sig fagligt dårligere, end man kunne forvente, så skal staten i yderste konsekvens kunne overtage ledelsen af skolen eller helt lukke den ned.

”Jeg synes, det er mangel på respekt over det arbejde, som i forvejen udføres på mange skoler,” siger Claus Hjortdal og henviser til, at mange skoler i udsatte boligområder allerede gør en kæmpe indsats for at løfte eleverne, men at boligpolitik, beskæftigelsespolitik og socialpolitik i meget høj grad har indflydelse på, om skolerne kan lykkes med integrationsopgaven.

”Det er jo meget mere komplekst, end at skolerne ikke gør det godt nok. Skolerne har knoklet og nogle steder har investeret massivt i ekstra ressourcer, og rigtig mange steder har vi jo fået vendt udviklingen,” siger Claus Hjortdal og kalder udspillet overflødigt.

”Vi har allerede en lovgivning, der kan håndtere det. Hvis en skoleleder vurderer, at en elev har bekymrende fravær, så laver vi en underretning til de sociale myndigheder. Vi sprogtester og screener i forvejen børn, og det vil man erstatte med en simpel test. Vi har et velfungerende system, hvor vi træffer beslutninger på et oplyst grundlag,” siger Skolederforeningens formand.

Link til regeringens strategi: Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030

 

Fakta: Det betyder ghettoudspillet for skoleområdet

 

  1. Regeringen vil indføre sprogprøve i 0. klasse på skoler, hvor mere end 30 procent af børnene bor i ghettoområder.
  2. Sanktioner over for folkeskoler, der leverer dårligere resultater.
  3. Forældrene fratages børnechecken, hvis en elev ikke møder op til afsluttende prøver eller har mere end 15 procents fravær.
  4. Gode karakterer til indvandrere skal udløse belønning til kommuner.
  5. Obligatorisk dagtilbud for børn i udsatte boligområder.
  6. Straf til fagpersoner, som bryder underretningspligten.