Claus Hjortdal: Skoleudspil skaber ny uro

Regeringen foreslår, at skoletiden kortes med gennemsnitligt 1,8 time ugentligt, brugen af paragraf 16b justeres, dele af den understøttende undervisning veksles til flere timer i naturfag, og der indledes forsøg med såkaldt selvstyrende folkeskoler. Udspillet vil skabe endnu mere uro om folkeskolen, advarer Skolelederforeningen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterede i dag på et pressemøde et folkeskoleudspil fra regeringen, hvor de lægger op til ændringer i skolen.

Skolelederforeningen er kritisk overfor, at der hermed lægges op til store forandringer kun 1-2 år før, skolereformen efter planen skal evalueres i 2020. Her vil man for alvor kunne vurdere, om den kæmpe investering af tid og ressourcer har båret den forventede frugt.

”Det er rigtig dårlig timing, der betyder, at det bliver svært, for ikke at sige umuligt, at foretage en reel forskningsbaseret vurdering, om vi er på rette vej med, at ”flere skulle lære mere”, hvad de foreløbige resultater ellers peger på. Nu vil regeringen trække mange af de bærende elementer i reformen tilbage, uden at forligspartierne bag er blevet hørt”, siger Claus Hjortdal.

Han kalder udspillet for et valgpolitisk oplæg, som skaber ny uro om folkeskolen. Claus Hjortdal håber, forslaget vil blive bremset af forligskredsen – i flugt med den tidligere aftale om, at skolen skal have tid til implementeringen, og der skal laves en egentlig forskningsmæssig evaluering.

”Regeringen kalder udspillet for en justering, men man vælger netop at skære ned på de elementer i reformen, som kunne give en mere spændende, varieret skoledag og læring på nye måder. Spændende og varieret undervisning reduceres til fordel for mere naturfaglig undervisning og mere SFO, mens den understøttende undervisning decimeres, bevægelse trækkes ud af skolernes pligtige undervisning – og helhedstanken i reformen ødelægges”.

Mere ledelse og mindre styring, som Ledelseskommissionen anbefaler, er Skolelederforeningen meget positiv overfor. Et af de syv initiativer i regeringens nye udspil handler om et forsøg med én selvstyrende folkeskole pr. kommune. Der er tale om et 10-årigt forsøg, hvilket er tankevækkende, da den store skolereform nu decimeres efter kun fire år, mener Claus Hjortdal:

”Skolelederforeningen er meget enig i, at der kan være behov for at give folkeskolerne større frihed. Men timingen er forkert. Det bør først ske efter en evaluering og med et bredt politisk flertal bag. Samtidig skal der sikres tilstrækkelige ressourcer. Og så bør en ændring gælde for ALLE skoler.”

 

Fakta

Regeringens nye skoleudspil lanceres under titlen ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolereformen” og initiativerne er som følger:

  1. Flere fagtimer i folkeskolen
  2. Igangsættelse af læsekampagne
  3. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
  4. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
  5. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
  6. Præcisering af brugen af § 16b
  7. Forsøg med selvstyrende skoler

I regeringens skoleudspil er en række andre forslag, der vedrører skolelederne. Blandt andet vil regeringen have sænket og registreret vikarforbruget på skolerne, ligesom der er gjort nogle tanker om skolebestyrelsernes rolle ved ansættelser. 

Hele udspillet og faktaark om udspillet kan læses her