Claus Hjortdal: Tal med eleverne om, hvorfor de oplever at kede sig

Flere elever keder sig i folkeskolen, skriver dr.dk på baggrund af den seneste måling af trivsel i folkeskolen for skoleåret 2017/2018.

Ifølge avisen var eleverne mere tilfredse tilbage i skoleåret 2014/2015, hvor lidt under hver fjerde elev kedede sig tit i undervisningen.

Den seneste måling viser, at næsten hver tredje elev i folkeskolen, særligt drengene, svarer, at de tit eller meget tit oplever en kedelig undervisning.

Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, ærgrer sig over stigningen. Han fortæller, at mange skoler har iværksat indsatser for at undgå kedsomhed. Og han mener, at det altid vil være et vilkår, at eleverne indimellem oplever at kede sig i løbet af skoledagen.

”Det kan vi ikke ændre på, men på skolerne skal vi selvfølgelig tage en snak med eleverne om, hvornår og hvorfor, de oplever at kede sig, så vi kan få deres input til, hvordan undervisningen kan blive mindre kedelig og mere motiverende. Og også en snak om, hvorfor kedsomhed kan være nødvendig.”

For at finde en forklaring på stigningen mener Claus Hjortdal, at pilen peger på blandt andet rammebetingelserne i skolen med større klasser og stram økonomisk styring – samt det, at alle fag i udskolingen nu er eksamensfag, som eleverne skal bestå.

”Det kan bevirke, at man på skolerne er mindre tilbøjelig til at lave alternative aktiviteter,” forklarer Claus Hjortdal.

Claus Hjortdal ser en samfundstendens til, at både børn og voksne hurtigere keder sig, at vi ikke længere i samme grad accepterer at kede os – samt at vores koncentrationsevne nok er faldende.

”Vi må tale med vores børn om, at det somme tider er nødvendigt at kede sig, så de ikke møder i skole med en forventning om, at skoledagen aldrig er kedelig,” siger Claus Hjortdal.

Se mere i DR Nyhederne i aften, hvor Claus Hjortdal deltager.

Kilde: dr.dk

Foto: Colourbox.dk