Claus Hjortdal: Velkommen i folkeskolen

"Kære nye elever. Første skoledag er en stor dag. Med mange indtryk i en særlig blanding af forventning og spænding. Men glæd jer. Det er en fantastisk tid, der venter jer. Med jeres forældre og familie i ryggen, og hvor hundreders års skoleliv og tusinders års danmarkshistorie har banet vejen."

I disse dage hvor ca. 54.000 nye børn begynder i folkeskolen, byder skoleledernes formand Claus Hjortdal velkommen til folkeskolens nye elever og deres forældre i et indlæg, som blandt andet har været bragt i Århus Stiftstidende.

Claus Hjortdal skriver blandt andet, at skolestarten og de 10 års skolegang har afgørende betydning for hvert enkelt og for samfundet.

"Så vi, der arbejder i folkeskolen, har en forpligtelse til at gøre vores ypperste for, at det skal blive en god oplevelse - ja, en succes - at gå i skole. Alle skal I lære noget, alle skal I kunne klare jer godt.

Det vil jeg påstå, at vi mere end nogensinde kan tilbyde. Ud over at være et vederlagsfrit skoletilbud, har folkeskolen i de sidste fem år udviklet sig meget positivt. Der er sket mange ændringer på kort tid, og det har givet resultater. I kommer til en skole, hvor vi vil arbejde hårdt på, at jeres færdigheder på alle områder og jeres trivsel ligger højt.

De danske skoler klarer sig godt i de internationale målinger: I folkeskolen i dag er eleverne blandt de bedste i verden i problemløsning. Eleverne regner godt, har styr på natur/teknologi, de er blandt de bedste i verden til IT, læser godt og taler fremragende engelsk. Også de tosprogede er gået markant frem. Så fagligt set er folkeskolen i front, og - ja - vi bruger test og prøver, når det giver mening og for at sikre, at alle elever udvikler sig progressivt."

Læs hele indlægget her (pdf)

Læs indlægget i Århus Stiftstidende