Debat: Vikarer i skolen - Nej tak til endnu mere bureaukrati

Undervisningsminister Merete Riisager ønsker et stigende brug af uuddannede vikarer nedbragt. Det er Skolelederforeningen enig i, men et nyt måltal og endnu mere bureaukratisk registrering i skolen er ikke løsningen, skriver næstformand Dorte Andreas i et debatindlæg.

I et debatindlæg i Skoleliv i dag skriver Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, at foreningen er helt enig i, at det optimale for eleverne og skolen er, at så mange timer som muligt læses af uddannede lærere.

”Men at foreslå endnu en bureaukratisk registrering og fastsætte endnu et måltal i skolen; det tror vi simpelthen ikke på vil have indflydelse på forbruget af vikarer”.

”Vi har ikke brug for mere styring og mere bureaukrati. Skolerne har brug for ledelse og øget frihed, så vi kan bruge den tid, der er, klogest muligt”, skriver Dorte Andreas.

Det vil have langt mere effekt at fokusere på årsagerne til det øgede vikarforbrug, og så handle på det, der er muligt, fastlår Dorte Andreas.

Hun peger i debatindlægget på årsagerne til det øgede brug af vikarer; blandt andet at eleverne har fået flere undervisningstimer, at lærerne er normaliseret i forhold til den 6. ferieuge samt at en række store årgange i disse år går på pension.

”Dertil kommer, at skolerne er udfordrede økonomisk og ikke har mulighed for at fastansætte flere lærere. At give de lærere, der i dag er fastansat skolen, vikartimerne, er heller ikke en reel mulighed".

Læs Dorte Andreas indlæg i Skoleliv

Læs nyhed: Flere undervisningstimer og kompetenceløft giver flere vikarer i skolen