DLF får medhold i sag i landsretten

DLF har fået medhold i den såkaldte Erik Schmidt-sag. Sagen omhandlede hvorvidt lærer Erik Schmidts ytringer, på et møde på sin skole i 2014, var berettiget til en tjenstlig advarsel. Det mente Østre Landsret, i modsætning til byretten, ikke.

(Redigeret 30. november)

Med afgørelsen omstødes en dom ved Odense Byret for lidt over et år siden om hvorvidt, Erik Schmidt havde overtrådt tjenestemandens pligt til dekorum, altså passende opførsel – dette vurderes nu til ikke at være tilfældet.

Hverken ordet 'dekorum' eller for den sags skyld ordet 'ytringsfrihed' indgår i landsrettens afgørelse. Retten forholder sig alene til, om Erik Schmidts attitude og opførsel på personalemødet i 2014 var så problematisk, at det berettigede en tjenstlig advarsel. Det mener landsretten ikke.

Landsretten fastslår, at Erik Schmidts ageren fandt sted på et personalemøde, hvor der var lagt op til debat, at det faldt inden for mødets formål at kunne debattere, og at læreren i den konkrete sag ikke ytrede sig på en måde, så der var tale om en tjenesteforseelse – og det ikke var proportionalt at tildele ham en advarsel. 

Foto: Colourbox.dk