Færre bindinger i folkeskolen

Rådgivningsgruppen for Fælles Mål offentliggør i dag gruppens pejlemærker og anbefalinger for implementering af Fælles Mål. Anbefalingerne består blandt andet af fem pejlemærker.


Claus Hjortdal (Skolelederforeningen), Jeanette Sjøberg (DLF), Lene Tanggaard (formand for rådgivningsgruppen) og Arne Eggert (KL) i paneldebat.

”Det er positivt, at rådgivningsgruppen i sine anbefalinger lægger stor vægt på, at det er lokalt, at ansvaret og oversættelsen af pejlemærkerne bør finde sted. God undervisning bør tage afsæt i lokale drøftelser,” siger Claus Hjortdal med henvisning til de fem pejlemærker.

I hovedoverskrift er de fem pejlemærker:

  • Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler
  • Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål
  • Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven
  • Faglige mål som central didaktisk kategori
  • Styrkelse af den professionelle dømmekraft

Læs mere om de fem pejlemærker og gruppens andre anbefalinger


Lene Tanggaard, professor Aalborg Universitet og formand for rådgivningsgruppen, præsenterer gruppens anbefalinger på et pressemøde i dag.

Derudover er gruppen kommet med konkrete anbefalinger til, hvordan Undervisningsministeriet kan arbejde videre med læseplaner og undervisningsvejledninger.

Læs: Rådgivningsgruppen for Fælles Måls anbefalinger til Undervisningsministeriets vejledningsmateriale

Baggrunden for nedsættelsen af Rådgivningsgruppen er, at folkeskoleforligskredsen i juni 2017 blev enige om at løsne bindingerne i Fælles Mål, så mere end 3.000 færdigheds- og vidensmål blev vejledende i stedet for bindende.

”Ligeledes er det positivt, at arbejdsgruppen for implementering af Fælles Mål på læringsplatforme også i deres anbefalinger bland andet lægger vægt på styrket lokal dialog og mere rum til den professionelle dømmekraft. Vi glæder os til fortsat at være en del af det videre arbejde,” siger Claus Hjortdal.

Læs: Fælles mål på læringsplatforme (Arbejdsgruppen for implementering af Fælles Mål på læringsplatforme)

Fakta

  • Rådgivningsgruppen, som består af lærere, ledere, videnspersoner og repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Børne- og Kulturchefforeningen samt Skolelederforeningen, er i efteråret 2017 nedsat af undervisningsminister Merete Riisager.

  • Baggrunden for nedsættelsen af Rådgivningsgruppen er, at folkeskoleforligskredsen i juni 2017 blev enige om at løsne bindingerne i Fælles Mål, så mere end 3.000 færdigheds- og vidensmål blev vejledende i stedet for bindende.

  • Rådgivningsgruppen fik til opgave at komme med anbefalinger til implementeringen af ændringerne, herunder til Undervisningsministeriets kommende vejledningsmateriale.