Danske grundskoler udnævnt til eTwinning-skoler

I alt fem danske skoler – fire grundskoler og et gymnasium – er blandt de europæiske skoler, der nu kan kalde sig eTwinning-skoler.

Parkskolen i Struer er én af skolerne.

Skoleleder Jesper Møller fra Parkskolen i Struer fortæller, at en af værdierne for skolen er et internationalt udsyn, og at skolen har læseplaner for alle årgange og alle fag, der understøtter arbejdet med det internationale.

”I forbindelse med det skolemæssige fokus på området er nogle af lærerne begyndt at bruge eTwinning-platformen til at søge samarbejdspartnere i Europa – både til udvekslinger og til at gøre eleverne klar til at bruge sprogfagene til at kommunikere med. En bevidstlighedsgørelse af alt det, vi er sammen om og samtidig de forskelle, der er i kulturerne, lige tæt omkring os, giver eleverne mod på og lyst til at opleve verden,” udtaler Jesper Møller.

eTwinning er et fællesskab for skoleledere, lærere og bibliotekarer på europæiske skoler til at netværke og samarbejde om kommunikation, projektudvikling og udveksling. Det er en del af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+, og alle skoler og institutioner med elever fra 0 til ca. 20 års-alderen kan benytte eTwinning gratis.

På europæisk plan findes der 1.200 certificerede eTwinning-skoler fra mere end 40 lande.

De fire danske grundskoler er:
Agerbæk Skole, Varde
Herskind Skole og Børnehus, Skanderborg
Trongårdsskolen, Lyngby-Taarbæk
Parkskolen, Struer