Flere lærere efter- og videreuddanner sig

Der sker en markant stigning i antallet af lærere i folkeskolen, som efteruddanner sig. Senest er stigningen fra skoleåret 2015/16 til 16/17 på ca. 12,5 %. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med UVM, KL, professionshøjskolerne og Skolelederforeningen.

Bemærkelsesværdigt er, at lærerne efter/videreuddanner i de fag med svagest kompetencedækning fx i Natur/Teknik og Kristendomskundskab samt i fag som fx Tysk og Håndværk & Design, hvor det er svært at skaffe uddannede undervisere - og det glæder Claus Hjortdal:

”Det går klart den rigtige vej både i forhold til folkeskolens linjefags- og kompetencedækning, og det giver alt andet lige en højere kvalitet i undervisningen til gavn for eleverne. Det er glædeligt, at folkeskolen står stærkere og stærkere både fagligt og didaktisk”, siger skolelederformanden.

Som lidt malurt i bægeret peger han dog på, at den nye opgørelse også viser, at det generelle løft, der er i lærernes efteruddannelse løft på teknologiområdet over de seneste år synes stagneret.

”Der er behov for at gøre det endnu mere attraktivt at efteruddanne sig for lærerne på de områder, hvor kompetenceniveauet ikke er højt nok, og hvor vi mangler uddannet personale”, siger Hjortdal, der også bemærker, at brugen af vikarer i skolen, selvfølgelig har sammenhæng med stigningen i efteruddannelse.

Læs de nyeste tal for lærernes efteruddannelse HER