Forældres tilfredshed med folkeskolen er steget siden 2015

Undersøgelse peger på, at forældres tilfredshed med folkeskolen er steget markant i løbet af de seneste to år.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre, som viser, at 74 procent af forældrene samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole.

Det er en stigning på hele syv procentpoint i forhold til 2015, hvor tallet var 67 procent.

Dermed er forældretilfredsheden nu næsten på niveau med 2014, hvor en tilsvarende undersøgelse viste, at 76 procent af forældrene samlet set var tilfredse eller meget tilfreds

Konsulentfirmaet Rambøll har gennemført undersøgelsen for Økonomi- og Indenrigsministeriet i november-december 2017. Tilsvarende undersøgelser er gennemført i 2014 og 2015.

Undersøgelsen viser den samlede tilfredshed med skoleområdet samt udviklingen siden 2014 og 2015. Desuden peger undersøgelsen på forældrenes tilfredshed med forskellige parametre vedrørende skoleudvikling.

Der har været en positiv udvikling på alle parametre, på nær to, hvor tilfredsheden er uændret. 

De parametre, der scorer nogle af de højeste forældrevurderinger, er skolens evne til at få barnet til at føle sig tryg og glad, at udfordre barnet fagligt samt at udvikle barnets evne til at indgå i sociale sammenhænge.

Modsat får parametrene omkring inddragelsen af elevplanen i kommunikationen, arbejdet med at sætte mål for barnets læring samt at hjælpe barnet med lektier og faglig fordybelse nogle af de laveste vurderinger.

Den gennemsnitlige tilfredshed ligger dog på alle parametre ganske højt mellem 3,4 og 4,0 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "meget utilfreds", og 5 er "meget tilfreds".

Fakta om undersøgelsen

  • Konsulentfirmaet Rambøll har gennemført undersøgelsen for Økonomi-og Indenrigsministeriet. Der er gennemført tilsvarende undersøgelser i 2014 og 2015.
  • 600 tilfældigt udvalgte forældre til børn i folkeskolen blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, og 1.692 forældre deltog. Det svarer til en svarprocent på 53.

Læs hele undersøgelsen

Kilde: www.kl.dk og www.oim.dk

Foto: Colourbox.dk